Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unia Europejska i świat – prognozy dla rzepaku

Unia Europejska i świat – prognozy dla rzepaku

kwiaty rzepaku na tle nieba
123RF Zdjęcie Seryjne

Podaż rzepaku w sezonie 2015/2016 w UE28 ulegnie spadkowi o ok. 8% z poziomu 27,8 mln t do 25,5 mln t. Spadek produkcji odnotują wszyscy więksi producenci w UE. W zeszłym roku wzrost produkcji do rekordowego poz. przyczynił się do ograniczenia importu. W tym sezonie przewiduje się większy import rzepaku o 13% spoza Unii do ok. 2,9 mln t. W związku ze spadkiem zbiorów na Ukrainie przywóz z tego kraju do Unii ulegnie zmniejszeniu o 10% do ok. 1,1 mln t. Zwiększy się natomiast import z Australii - o 7% do 1,15 mln t. Za sprawą mniejszej podaży w obecnym sezonie o 7% zmniejszy się przerób (do 23,7 mln t). W poprzednim sezonie zapasy rzepaku uległy wzrostowi z 0,91 mln t do 1 mln t pod koniec czerwca 2015 r. Aktualny sezon prawdopodobnie przyniesie 19% spadek zapasów do poz. ok. 0,8 mln t.

Światowa produkcja rzepaku w bieżącym sezonie powinna wynieść ok. 63,4 mln t w porównaniu do 67,6 mln t. Przyczyni się to do spadku globalnej podaży o 5,8 mln t, a to może się odbić na zmniejszeniu przerobu o 4,9 mln t za sprawą zużywania zapasów (-0,9 mln t) oraz importu.

Źródło: FAMMU/FAPA za: Oil World

Powrót do aktualności