Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbiory pszenicy w UE w 2015 r. były rekordowo wysokie – podali analitycy Tallage

Zbiory pszenicy w UE w 2015 r. były rekordowo wysokie – podali analitycy Tallage

zaawansowane żniwa
123RF Zdjęcie Seryjne

W czwartek 15.10 francuska firma analityczna Tallage opublikowała kolejny numer publikacji „Strategie grains” zawierający prognozy dla unijnego rynku zbóż. W październikowej edycji ocenę zbiorów pszenicy zwyczajnej w UE-28 podniesiono aż o 2,0 mln t do rekordowych 149,5 mln t. W tym miesiącu zwiększono oczekiwania produkcji m.in. na Litwie (+0,64 mln t), w Wielkiej Brytanii (+0,41 mln t) oraz w Polsce, w Niemczech i na Łotwie po około 0,2 mln t. Obecna prognoza jest pierwszą tej firmy (i prawdopodobnie jedną z pierwszych na rynku) mówiącą o wyższych zbiorach tego zboża w UE w bieżącym roku niż w poprzednim. Według szacunków w roku 2014 zbiory wyniosły 149,1 mln t i dotychczas były uznawane za rekordowo wysokie.

Wg ekspertów Tallage wzrost produkcji był możliwy mimo mniejszej powierzchni uprawy wynoszącej 24,1 mln ha wobec 24,4 mln ha w 2014 r. (-1,2 proc.). Oznacza to, że większe niż przed rokiem były przeciętne plony. Wg Tallage wyniosły 6,2 t/ha wobec 6,1 t/ha w ubiegłym roku. Jest to dosyć znaczny zwrot myślenia o tegorocznej produkcji. W 2014 roku warunki do produkcji były dobre, a w niektórych regionach wyjątkowo dobre (np. w Europie Centralnej). Z kolei w 2015 r. obawiano się skutków suszy, która panowała latem na ogromnym obszarze UE od Półwyspu Iberyjskiego, poprzez Francję i Niemcy po Polskę i Bałkany. Jak ocenia się dzisiaj, letnie upały nie wpłynęły wyraźnie niekorzystnie na wielkość produkcji, gdyż wystąpiły zbyt późno. Warto zauważyć, że jeszcze w lipcu br. spodziewano się przeciętnych plonów na wyraźnie niższym poziomie: 5,8 t/ha.

Wśród krajów, które zanotowały największy bezwzględny wzrost produkcji, przoduje zdecydowanie Francja, największy unijny producent pszenicy. Tallage szacuje, że w tym roku zbiory były tam wyższe o 2,74 mln t i wyniosły 40,19 mln t. Wyraźne wzrosty zanotowały jeszcze jedynie Litwa (+1,41 mln t) oraz Łotwa (+0,53 mln t). Większość pozostałych krajów notuje niższe zbiory, w tym największe spadki Niemcy (1,28 mln t) i Polska (0,73 mln t).

Warto zauważyć, że prognozy innych instytucji wciąż mówią o niższych zbiorach pszenicy w UE w 2015 r. niż w roku 2014. Dla przykładu Komisja Europejska szacuje zbiory pszenicy ogółem (zwyczajnej i durum) w br. na poziomie 152,5 mln t wobec 156,3 mln t w roku ubiegłym (-2,4 proc.), Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych na 155,3 mln t wobec 156,5 mln t (-0,8 proc.), a Międzynarodowa Rada Zbożowa na 155,5 mln t wobec 156,2 mln t (-0,4 proc.). Jednak wszystkie te instytucje ostatnio podwyższały swoje prognozy.

Źródło: Portal Spożywczy za: BGŻ Paribas

Powrót do aktualności