Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: od marca możliwe podwyżki cen zboża

ARR: od marca możliwe podwyżki cen zboża

pole zbóż ze złotymi kłosami
123RF Zdjęcie Seryjne

"W Polsce znacznie mniejsze niż przed rokiem zapasy i zbiory zbóż będą wywierały presję na wzrost cen. Jednak dynamika wzrostu będzie hamowana dużymi światowymi zasobami zbóż" - czytamy w kwartalnym raporcie Agencji.

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższych miesiącach utrzyma się na poziomie 690-720 zł za tonę, o 30 zł na tonie będzie tańsza paszowa. Tona żyta będzie kosztowała 510-540 zł. W marcu cena pszenicy konsumpcyjnej może wzrosnąć do 700-750 zł/t, a żyta - do 520-560 zł/t.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, we wrześniu 2015 r. przeciętne krajowe ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego wynosiły odpowiednio 671 zł/t i 512 zł/t, a średnia cena jęczmienia paszowego - 579 zł/t. Ceny tych zbóż były o 1-3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Kukurydza we wrześniu kosztowała przeciętnie 646 zł/t, tj. była o 12 proc. tańsza niż przed rokiem.

W Unii Europejskiej w trzecim tygodniu września za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 168 EUR/t (712 zł/t), za jęczmień paszowy - 147 EUR/t (622 zł/t), a za kukurydzę - 157 EUR/t (667 zł/t). W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. ceny pszenicy były wyższe o 4 proc., ceny jęczmienia - o 7 proc. wyższe, a kukurydzy - o 13 proc. wyższe. W Polsce w tym czasie średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była o 9 proc. niższa niż w Niemczech, ale o 6 proc. wyższa niż na Słowacji i o 3 proc. wyższa niż na Węgrzech. Również pozostałe zboża były znacząco tańsze niż w Niemczech, ale droższe niż u południowych sąsiadów.

W Polsce tegoroczne zbiory zbóż (z kukurydzą, gryką i prosem) według wstępnego szacunku GUS zostały ocenione na 27,8 mln ton, tj. na poziomie 13 proc. niższym niż w 2014 r. i o 3 proc. niższym od średniej z lat 2010-2014. Zebrane ziarno jest suche i dobrej jakości.

Eksperci szacują, że zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zebrano 24,5 mln ton (w tym 10,9 mln ton pszenicy, 3,0 mln ton jęczmienia, 5,3 mln ton pszenżyta i 2,0 mln ton żyta), o 10 proc. mniej niż 2014 r. Spadek produkcji dotyczył wszystkich rodzajów zbóż z wyjątkiem pszenżyta ozimego. Największy spadek zbiorów wystąpił w przypadku żyta (o 29 proc.), mieszanek zbożowych (o 25 proc.) i owsa (o 17 proc.). Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno GUS szacuje na niecałe 3,2 mln ton, ok. 30 proc. poniżej ubiegłorocznych.

Według ekspertów, w sezonie 2015/2016 popyt na zboża wzrośnie ze względu na większą niż rok wcześniej produkcję żywca drobiowego i mleka. W związku z tym paszowe zużycie zbóż może wzrosnąć do 17,5 mln ton, o blisko 4 proc. w porównaniu z sezonem 2014/2015. Natomiast przewiduje się spadek zużycia zbóż na cele konsumpcyjne oraz na cele przemysłowe.

W okresie lipiec-sierpień 2015 r. łącznie z kraju wywieziono 1 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna), o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak w dalszych miesiącach sezonu 2015/2016 eksport zbóż prawdopodobnie ulegnie istotnemu ograniczeniu. Na obroty polskiego handlu zagranicznego duży wpływ będą miały relacje cen krajowych do notowanych w pozostałych państwach UE, zwłaszcza położonych najbliżej Polski oraz kurs złotego- uważają eksperci.

Źródło: Portal Spożywczy za: ARR

Powrót do aktualności