Ceny zbóż, notowania, aktualności

W miarę komfortowy bilans zbóż w tym sezonie

W miarę komfortowy bilans zbóż w tym sezonie

zboże po żniwach
123RF Zdjęcie Seryjne

W ostatnim raporcie FAO oszacowało zbiory zbóż w skali globalnej na 2 534  mln t, czyli o 6 mln t mniej niż we wcześniejszym raporcie i o 24 mln t mniej niż w 2014 r. Ostatnia korekta dotyczy spodziewanego spadku zbiorów zbóż paszowych o ok. 5 mln t (przede wszystkim w USA i Unii) do 1 306 mln t. Skorygowano także prognozę zbiorów ryżu  o ok. 8 mln t do 493 mln t. Zatem można mówić i poziomie produkcji o 1,9 mln t niższym niż w zeszłym roku. Podniesiono natomiast szacunki dla światowej produkcji pszenicy - o 6,4 mln t do 735 mln t (wpływ miały przede wszystkim lepsze wyniki produkcji pszenicy w UE i w Chinach).

Przewidywane światowe zużycie zbóż w sezonie 2015/16 to 2 530 mln t, czyli o 6 mln t mniej niż w poprzedniej prognozie, ale nadal powyżej wyniku z poprzedniego sezonu (o 31 mln t). Łączne zużycie zbóż w celach konsumpcyjnych szacuje się na 1 097 mln t, czyli o 21% mniej niż we wcześniejszej prognozie, a o 1,1% więcej niż w sezonie poprzednim. Na cele paszowe przeznaczono 904 mln t, czyli o 6,4 mln t więcej niż we wcześniejszym raporcie (o 1,8% powyżej wyniku sprzed roku). Wzrost ten odzwierciedla oczekiwane zwiększone zużycie w Chinach, Unii oraz Kanadzie. Wzrostowi ma ulec światowe zużycie na cele przemysłowe (m.in. produkcja etanolu, skrobi, piwa).

Obniżeniu uległy prognozy globalnych zapasów końcowych zbóż - o 5,4 mln t do 638 mln t. Oznacza to spadek zapasów końcowych o 4 mln t w porównaniu do poziomu z początku sezonu. W rezultacie wskaźnik zapasów do zużycia nieco spadnie - z 25,4% w sezonie poprzednim do 24,8%.

Szacuje się, że zapasy zbóż paszowych na koniec sezonu wyniosą 267,6 mln t. Zapasy ryżu mają ulec zmniejszeniu o 6 mln t do 164,3 mln t. Natomiast światowe zapasy pszenicy zwiększą się do 206 mln t, czyli o 4 mln t więcej niż oszacowano w poprzednim raporcie, a o 3 mln t więcej niż na początku tego sezonu.

Przewiduje się, że handel zbożami na świecie w aktualnym sezonie wyniesie ok. 364 mln t, czyli o 3,3 mln t więcej niż we wcześniejszym raporcie, ale o 11 mln t poniżej rekordu z poprzedniego sezonu. Na korektę miał wpływ oczekiwany znaczny spadek eksportu pszenicy oraz zbóż paszowych. Szacuje się, że międzynarodowy handel pszenicą w tym sezonie wyniesie 150 mln t, czyli o 5 mln t mniej niż w sezonie poprzednim. Wpływ na to będzie miał mniejszy import z Maroko oraz innych krajów Azji. Prognozowany globalny handel zbożami paszowymi wynosi 169 mln t - o 6 mln t mniej niż w ubiegłym roku.

Źródło: FAMMU/FAPA za: Reuters i innymi źródłami

Powrót do aktualności