Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wpływ suszy na oziminy (Ukraina i Rosja)

Wpływ suszy na oziminy (Ukraina i Rosja)

pole zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Tempo zasiewów jest jednak wolne. Do tej pory obsiano 1,9 mln ha, czyli 26% całej powierzchni (w zeszłym roku w tym okresie było to 2 mln ha). Największe obawy wzbudza jednak susza, która objęła już 70% Ukrainy. Mimo to, kontynuuje się prace polowe. Niestety do końca miesiąca nie należy spodziewać się większych opadów. Susza najbardziej dotknęła środkową, wschodnią oraz południową część kraju.

W Rosji susza nie jest aż tak dotkliwa (najbardziej doskwiera rolnikom w okolicach Rostowa oraz Wołgogradu). Zbożami ozimymi obsiano 9,6 mln ha, czyli 56% areału (o 377,8 tys. ha mniej niż przed rokiem). Powierzchnia pod zasiewy ozimin będzie o 300 tys. ha większa niż w sezonie poprzednim (czyli wyniesie 17,1 mln ha).

Źródło: FAMMU/FAPA za: Reuters i innymi źródłami

Powrót do aktualności