Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zaawansowane zbiory zbóż na Ukrainie

Zaawansowane zbiory zbóż na Ukrainie

zboże na wietrze
123RF Zdjęcie Seryjne

Średnie plony wyniosły 3,59 t/ha. Natomiast w tym samym okresie przed rokiem zebrano 36,3 mln t ziarna z 10 mln ha. Żniwa zbóż powoli się kończą w przeciwieństwie do kukurydzy (zebrano jej 177 tys. t z 43 tys. ha, a to jedynie 1% powierzchni upraw tego gatunku). Przewiduje się, że zbiory kukurydzy wyniosą 24,5 mln t w porównaniu z 28,5 mln t przed rokiem.

Według prognoz produkcja zbożowa w tym roku ma wynieść ok. 60 mln t, wliczając 24 mln t pszenicy. W poprzednim sezonie produkcja osiągnęła 63,8 mln t. Na Ukrainie rozpoczęły się siewy zbóż ozimych. Planowane jest obsianie 7,4 mln ha, w tym 6,2 mln ha pod pszenicę, a 1,05 mln ha pod jęczmień.

Źródło: FAMMU/FAPA za: Reuters i innymi źródłami

Powrót do aktualności