Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unia Europejska – ceny zbóż uległy wzrostowi

Unia Europejska – ceny zbóż uległy wzrostowi

pole zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

W Unii, jak i na całym świecie kraje dysponować będą sporą ilością zbóż, a to za sprawą dobrych zbiorów oraz wysokich zapasów. FAO podwyższyło nawet prognozę produkcji zboża na świecie w tym sezonie do 2,54 mld t. Wzrosły przede wszystkim prognozy dla pszenicy oraz ryżu (wpływ na taki stan rzeczy miały korzystne warunki pogodowe w Argentynie, Brazylii, USA). Przewidywany wzrost zbiorów kukurydzy w Ameryce zrównoważy gorsze zbiory w UE spowodowane suszą.

Niektóre państwa członkowskie mogą odczuć skutki suszy (głównie w uprawie kukurydzy), ale w ogólnym rozrachunku bilans będzie zrównoważony, m.in. za sprawą ewentualnego importu. W paszach kukurydzę można zastąpić innymi gatunkami paszowymi.

W UE (tak jak u innych kluczowych dostawców) odnotowano optymistyczne wyniki, jeśli chodzi o produkcję pszenicy. Dostawcy będą ostro konkurować o rynki zbytu, a to wpłynie na wyniki eksportu unijnego. W ostatnim tygodniu wydano licencje na 354 tys. t pszenicy miękkiej. Od początku sezonu wywóz tego gatunku wyniósł 3,7 mln t, czyli o 30% mniej niż w analogicznym okresie w poprzednim sezonie.

 

Wzrost notowań widoczny był także na CBoT, gdzie pszenica podrożała o 2,5% do 172 USD/t w kontrakcie wrześniowym. Natomiast kukurydza zdrożała o 4% do 142,4 USD/t w najbliższym kontrakcie. W ubiegłym tygodniu oczekiwano publikacji wrześniowego raportu USDA. Spodziewano się nieznacznych ujemnych korekt w wysokości zbiorów kukurydzy w Stanach, a także obniżenia prognozy światowych zapasów kukurydzy - z 195,1 mln t w raporcie z sierpnia do ok. 193,44 mln t. Zdaniem niezależnych analityków wzrostowi ulec mogła prognoza globalnych zapasów pszenicy - z 221,47 mln t do ok. 221,9 mln t.

Na ostatnie notowania kukurydzy na CBoT mogły mieć wpływ dobre wyniki tygodniowego eksportu, wysoka produkcja bioetanolu, a także prognozy dotyczące ewentualnych przymrozków w Minnesocie oraz Wisconsin. Jednak pogoda korzystnie wpłynęła na uprawy zbożowe (nieco niższe temperatury, odpowiednia wilgotność). Ocena upraw kukurydzy w porównaniu z dn. 6 września 2015 r. jest bez mian. Najwyżej oceniono 68% monitorowanych plantacji.

Źródło: FAMMU/FAPA za: Reuters i innymi źródłami

Powrót do aktualności