Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pomoc dla plantatorów zbóż

Pomoc dla plantatorów zbóż

wysuszone pole
123RF Zdjęcie Seryjne

Czterysta pięćdziesiąt milionów złotych - taka kwota została zabezpieczona na pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę. Osiemset złotych do hektara ma wynieść pomoc dla sadów i krzewów owocowych. Czterysta złotych do pozostałych upraw rolnych. Na maksymalane stawki mogą jednak liczyć tylko ci, którzy mają ubezpieczenia klęskowe. Zdaniem rolników, to niesprawiedliwe.

Wyższe stawki pomocy dla rolników, którzy mają ubezpieczenia, to wymóg unijny. W ubiegłym roku takie polisy były zawarte tylko na powierzchni 1 miliona hektara upraw na 14 milionów zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

Przypomnijmy - o pomoc suszową będą mogli ubiegać się rolnicy z terenów, na których Instut Upraw Nawożenia i Gleboznastwa stwierdził wystąpienie suszy oraz mają szacowane szkody. Warunkiem przyznania pomocy są też straty na poziomie przynajmniej 30%. Problem w tym, że taki pułap ciężko będzie osiągnąć gospodarstwom prowadzącym hodowlę bydła lub świń. W całym kraju trwa jeszcze szacownie szkód. Straty ocenia ponad 1000 komisji.

Rolnicy poszkodowani przez suszę, będą mogli także ubiegać się o dopłaty do kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji, odroczenie składek na KRUS oraz zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych. Możliwe są także ulgi w podatku rolnym.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności