Ceny zbóż, notowania, aktualności

Suche fakty

Suche fakty

kłosy zbóż na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Na polach sytuacja jest dramatyczna - plantatorzy szacują, że straty mogą sięgnąć nawet 80% zbiorów. Kłosów nie wykształciło choćby pszenżyto jare, ale także inne zboża zostały poważnie dotknięte suszą.

Rolnicy z zachodniopomorskiego sami skontrolowali stacje meteorologiczne i posterunki opadowe. Większość z nich nie spełnia norm. To należąca do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stacja w Osówku. Od ściany lasu dzieli ją kilkanaście kroków, od rzeki kilkadziesiąt metrów. Jak podkreślają rolnicy, ustawiaie stacji meteorologicznych w miastach albo przy rzekach, mija się z celem. Tymczasem Instytut w Puławach nie sprawdza czy stacje działają prawidłowo i nie konfrontuje uzyskanych danych z rzeczywistą sytuacją na polach. I na zmianę się nie zanosi, a wszystko - jak tłumaczą urzędnicy - z powodu braku pieniędzy. I jednocześnie przyznają, że wyniki mogą być "niereprezentatywne".

Dla rolników sytuacja jest trudna do zrozumienia. Jak podkreślają, Instytut przecież płaci stacjom za otrzymywane dane - i to wiedząc, że nie zawsze pokrywają się one ze stanem faktycznym.

Izba Rolnicza i wojewoda zachodniopomorski wystąpili już do Ministerstwa Rolnictwa o kontrolę wszystkich stacji meteorologicznych i posterunków opadowych w Polsce. Na razie odpowiedzi brak. Rolnicze Związki Zawodowe domagają się od rządu objęcia klęską suszy całego kraju.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności