Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unia Europejska i świat: spadek globalnej podaży rzepaku w tym sezonie

Unia Europejska i świat: spadek globalnej podaży rzepaku w tym sezonie

rzepakowe żniwa
123RF Zdjęcie Seryjne

Nie ma jeszcze precyzyjnych danych dotyczących zbiorów w Unii, Ukrainie i Rosji. Najwięksi producenci, tacy jak UE, Australia, Chiny, Kanada czy WNP prawdopodobnie odnotują spadki produkcji. W Unii przewiduje się od 21,3 do 21,7 mln t, tj. ok. 12% mniej niż w sezonie poprzednim. W Kanadzie zapowiedziano spadek zbiorów do 13,8 mln t (o 11%). Jeśli chodzi o większych producentów jedynie Indie odnotują wzrost produkcji o 14%, czyli do 6,7 mln t.

Światowy przerób rzepaku w obecnym sezonie ma się zmniejszyć o 4,3 mln t do 62,6 mln t, co wpłynie na okrojenie produkcji oleju i śruty rzepakowej. W sezonie 2015/16 zapasy rzepaku m.in. w Unii i Ameryce Płn. będą się zmniejszać. W Unii przewidywany jest spadek zapasów o 29%, z 1,1 mln t do 0,78 mln t; natomiast w Kanadzie o 55% do 0,8 mln t.

Spadek ten w krajach, które eksportują rzepak będzie skutkował spadkiem ich potencjału eksportowego. Według prognoz Ukraina wyeksportuje 1,6 mln t wobec 2 mln t przed rokiem, Australia 2,4 mln t wobec 2,5 mln t, a Kanada 7,6 mln t wobec 8,8 mln t. Import rzepaku w UE powinien się zwiększyć z 2,4 mln t do 2,65 mln t.

Źródło: FAMMU/FAPA za: Oil World

Powrót do aktualności