Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sytuacja na rynku drobiu

Sytuacja na rynku drobiu

hodowla drobiu
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak wynika z danych Eurostat, w okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r. eksport poza UE zwiększył się w skali roku o 45% do poziomu ok. 56 tys. t. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to zatem istotną intensyfikację sprzedaży. Dla porównania w 2014 r. tempo wzrostu w analogicznym okresie było na znacznie niższym poziomie, ok. 8%.

Odwrotne tendencje można było zauważyć dla wywozu nieprzetworzonego mięsa drobiowego na rynek wspólnotowy. W analizowanym okresie I-IV br. sprzedaż do pozostałych krajów członkowskich wyniosła ok. 201 tys. t, tj. 11% więcej niż przed rokiem. Oznacza to wyhamowanie dynamiki wzrostu wobec 17% odnotowanych w 2014 r.

Jak jednak podkreślają eksperci BGŻ, cały czas głównym odbiorcą surowca z Polski jest rynek UE (78% eksportu), gdzie głównymi importerami pozostają Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Republika Czeska. W porównaniu do poprzednich lat, kiedy to prym wiodły Niemcy, obecnie wzrost eksportu na rynek wspólnotowy napędzany jest przez Francję, Wielką Brytanię z dynamiką na poziomie odpowiednio 24% (3,6 tys. t) i 20% (3,6 tys. t) w okresie I-IV 2015 r. Ponadto w analizowanym okresie dwukrotnie zwiększyła się sprzedaż do Belgii. Jednak wolumen jest nadal o połowę mniejszy od sprzedaży na rynek brytyjski.

Z kolei, jak wynika z danych Eurostat przytaczanych przez analityków BGŻ, na rynkach poza unijnych systematycznie rośnie sprzedaż do Beninu. W okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r. wzrosła ona o 17% do 11 tys. t. Kraj ten tym samym pozostaje głównym poza unijnym odbiorą surowca z Polski. Niemniej, mięso drobiowe jest później często reeksportowane do sąsiednich krajów w Afryce.

Zgodnie z danymi Eurostat, zaobserwować można znaczne zainteresowanie polskim surowcem w Liberii, Kongo oraz Gabonie. Te trzy kraje z Afryki Centralnej i Zachodniej zaimportowały w analizowanym okresie łącznie 9 tys. t surowca, o 3 tys. t więcej niż przed rokiem. Co więcej, w omawianym okresie prawie czterokrotnie zwiększył się eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego na Ukrainę, który wyniósł 9,1 tys. t. Z kolei do Chin trafiło prawie trzy razy więcej surowca z Polski niż przed rokiem, tj. 8 tys. t. Analitycy BGŻ zwracają uwagę na fakt, że pomimo odnotowanego łącznego wysokiego tempa wzrostu sprzedaży na rynki poza unijne na początku br., wg danych Eurostat, eksport do Hongkongu zmniejszył się w skali roku o 7% do 8 tys. t. Biorąc pod uwagę łączną dynamikę sprzedaży nieprzetworzonego mięsa drobiowego w okresie I-IV 2015 r. na rynkach zagranicznych zwiększyła się ona w skali roku o 17% do poziomu 257 tys. t. Jest to 38 tys. t więcej niż przed rokiem.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności