Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sytuacja na międzynarodowym rynku śruty sojowej

Sytuacja na międzynarodowym rynku śruty sojowej

ziarna śruty sojowej na macie
123RF Zdjęcie Seryjne

Unia Europejska, największy na świecie importer śruty sojowej, może zwiększyć swoje zakupy do 20,5 mln t z 20 mln t w sezonie 2014/15. Zwiększeniu unijnego popytu importowego będą sprzyjać z jednej strony spodziewane niższe ceny śruty sojowej, a z drugiej mniejsza dostępność konkurencyjnych śrut (w tym choćby śruty rzepakowej).

Jak donoszą analitycy Banku Gospodarki Żywnościowejm rekordowo wysoki import jest spodziewany w przypadku Azji Południowo-Wschodniej. Eksperci MRZ oczekują, że ze względu na utrzymujący się tam bardzo wysoki popyt na śrutę sojową zgłaszany przez sektor paszowy i akwakultury, kraje tego regionu łącznie zaimportują 21,2 mln t tego surowca (w sezonie wcześniejszym 20,7 mln t).

Jak podkreślają w swoim raporcie eksperci BGŻ, spodziewany wzrost importu prawdopodobnie będzie mniejszy niż w poprzednich latach ze względu na rosnące zakupy samej soi w tej grupie krajów i rozwijające się moce przerobowe.

Eksperci MRZ prognozują, że trzej najwięksi eksporterzy śruty sojowej na świecie (Argentyna, Brazylia i Stany Zjednoczone) w sezonie 2015/16 wyeksportują łącznie 55,2 mln t tego surowca. Wysokie zbiory powinny przełożyć się na rekordowo wysoki eksport z Argentyny 30 mln t śruty (w sezonie poprzednim 27,6 mln t). Sprzedaż z Brazylii prawdopodobnie osiągnie 14,5 mln t, czyli poziom najwyższy od 4 lat (w sezonie poprzednim było to 14,2 mln ton).

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności