Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rynek indyków

Rynek indyków

hodowla indyków
123RF Zdjęcie Seryjne

Co ciekawe, obecna cena kształtuje się na dokładnie tym samym poziomie co przed rokiem. Stabilizacja cen na rynku indyków jest o tyle ciekawa, że w tym samym czasie obserwowaliśmy również wyraźne obniżki cen trzody chlewnej oraz kurcząt brojlerów. Dla zobrazowania, relacja cen indorów do cen kurcząt brojlerów w tygodniu 1-7.06.2015 była na poziomie 1,71, wobec 1,58 w analogicznym okresie rok wcześniej. Podobna sytuacja występuje w przypadku trzody chlewnej, dla której ta relacja wynosi 0,80 obecnie, wobec 0,74 w roku poprzednim. Widzimy zatem, że obecnie żywiec indyczy jest droższy w relacji do innych gatunków mięsa niż miało to miejsce przed rokiem. W tym samym czasie obserwowaliśmy obniżki cen pasz.

Według danych MRiRW w kwietniu za tonę paszy grower/finisher trzeba było zapłacić ok. 1361 zł, tj. o 81 zł (5,6%) mniej niż przed rokiem. Wyraźny trend spadkowy obserwujemy już od sierpnia 2014 r., w rezultacie w okresie dziewięciu miesięcy ceny pasz grower/finisher obniżyły się o 6% (90zł). Obecna sytuacja na rynku jest stosunkowo korzystna dla producentów żywca indyczego. Relacja kg żywca do kg paszy grower/finisher kształtuje się na poziomie 4,34, wobec 3,92 w analogicznym okresie rok wcześniej. Podobnie wygląda porównanie w okresie pierwszych czterech miesięcy br., kiedy była ona na poziomie 4,27, wobec 3,90 w analizowanym okresie w 2014 r. Wskazuje to na stosunkowo dobre wyniki podmiotów zajmujących się produkcją żywca indyczego.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności