Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Rynek indyków

hodowla indyków
123RF Zdjęcie Seryjne

Co ciekawe, obecna cena kształtuje się na dokładnie tym samym poziomie co przed rokiem. Stabilizacja cen na rynku indyków jest o tyle ciekawa, że w tym samym czasie obserwowaliśmy również wyraźne obniżki cen trzody chlewnej oraz kurcząt brojlerów. Dla zobrazowania, relacja cen indorów do cen kurcząt brojlerów w tygodniu 1-7.06.2015 była na poziomie 1,71, wobec 1,58 w analogicznym okresie rok wcześniej. Podobna sytuacja występuje w przypadku trzody chlewnej, dla której ta relacja wynosi 0,80 obecnie, wobec 0,74 w roku poprzednim. Widzimy zatem, że obecnie żywiec indyczy jest droższy w relacji do innych gatunków mięsa niż miało to miejsce przed rokiem. W tym samym czasie obserwowaliśmy obniżki cen pasz.

Według danych MRiRW w kwietniu za tonę paszy grower/finisher trzeba było zapłacić ok. 1361 zł, tj. o 81 zł (5,6%) mniej niż przed rokiem. Wyraźny trend spadkowy obserwujemy już od sierpnia 2014 r., w rezultacie w okresie dziewięciu miesięcy ceny pasz grower/finisher obniżyły się o 6% (90zł). Obecna sytuacja na rynku jest stosunkowo korzystna dla producentów żywca indyczego. Relacja kg żywca do kg paszy grower/finisher kształtuje się na poziomie 4,34, wobec 3,92 w analogicznym okresie rok wcześniej. Podobnie wygląda porównanie w okresie pierwszych czterech miesięcy br., kiedy była ona na poziomie 4,27, wobec 3,90 w analizowanym okresie w 2014 r. Wskazuje to na stosunkowo dobre wyniki podmiotów zajmujących się produkcją żywca indyczego.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej