Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Polska największym producentem drobiu w UE

hodowla drobiu
123RF Zdjęcie Seryjne

Największym producentami były Polska – 1,783 mln ton (14% udział), Francja – 1,678 mln ton (13%), Wielka Brytania – 1,643 mln ton (12%), Niemcy – 1,512 mln ton (11%) i Hiszpania – 1,468 mln ton (11%).

Produkcja tych pięciu państw stanowiła łącznie 61,3% unijnego poziomu wytwarzania. W 2014 r. import mięsa drobiu do UE wyniósł ok. 800 tys. ton i pochodził głównie z Brazylii (60% całkowitego przywozu) i Tajlandii (30%). W strukturze zakupów przeważały piersi drobiu i inne wysokowartościowe produkty np. gotowane przetwory.

Średnia wartość jednostkowa importu wyniosła 2,59 EUR/kg. Ubiegłoroczny eksport z UE do krajów trzecich wyniósł ok. 1,5 mln ton i dominowały w nim produkty o niższej wartości (1,37 EUR/kg), jednak ich asortyment i kierunki geograficzne wywozu były znacznie szersze.

Połowa sprzedaży została skierowana do pięciu odbiorców – RPA, Beninu, Hongkongu, Arabii Saudyjskiej i na Ukrainę, a pozostała część do wielu innych krajów.

 

źródło: http://www.agronews.com.pl/

Źródło: AgroNews za: FAMMU/FAPA