Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja wieprzowiny na świecie powinna zwiększyć się w tym roku

Produkcja wieprzowiny na świecie powinna zwiększyć się w tym roku

mięso wieprzowe
123RF Zdjęcie Seryjne

Poprawę sytuacji obserwuje się również u pozostałych producentów. Na rynku japońskim oraz koreańskim, gdzie w zeszłym roku panował wirus PED, następuje obecnie stopniowa odbudowa pogłowia trzody. Podobna sytuacja występuje w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na rynku EU wzrost produkcji wspierany jest przez zwiększenie pogłowia loch rozpłodowych, które wzrosło pierwszy raz od kilku lat.

Warto nadmienić, że wzrost produkcji w krajach, które są ważnymi eksporterami wieprzowiny, w tym w USA, UE, oraz Kanadzie, przyczynia się do ożywienia handlu światowego. Sprzedaż z tych krajów na rynkach zewnętrznych stanowi obecnie osiemdziesiąt procent światowego eksportu wieprzowiny.  W tym względzie FAO prognozuje, że po dwóch latach spadków, w br. nastąpi odbicie w eksporcie o 1,6%, co umożliwi wzrost do poziomu 7,1 mln t.

Ożywienie w eksporcie będzie również wspierane przez stosunkowo niskie ceny mięsa. Spadek cen, obserwowany w 2014 r., spowodowany był w dużej mierze wprowadzeniem przez Rosję embarga na wieprzowinę z m.in. UE, USA, Kanady. W przypadku UE  przyczyniło się to do zwiększenia wielkości surowca, który pozostał na rynku wspólnotowym i tym samym wywołał presję na spadki cen. Obniżki cen odzwierciedla również indeks FAO dla światowych cen wieprzowiny, który od rekordowo wysokich poziomów odnotowanych w czerwcu 2014 r. obniżył się o 37% do kwietnia br.

FAO wskazuje, że w br. zainteresowanie mięsem wieprzowym wzrośnie w Chinach, Meksyku, Korei Południowej, Wietnamie, Australii, Angoli, Singapurze oraz Kolumbii. Natomiast na skutek wzrostu produkcji krajowej zapotrzebowanie na wieprzowinę z importu zmaleje w USA, Rosji oraz Japonii.

Ceny wieprzowiny

Na rynku krajowym obserwujemy spadkowe tendencje cen żywca wieprzowego. W ostatnich dwóch tygodniach obniżyły się one o 8% (0,36 zł/kg) do poziomu 4,15 zł/kg w tygodniu 4-10.05.2015 r. Jest to prawie 20-procentowy spadek w skali roku. Co więcej, są to znacznie większe spadki, niż obserwowane w analogicznym okresie w ostatnich pięciu latach, kiedy to ceny obniżały się średnio o 0,016 zł/kg. Należy mieć na uwadze, że sytuacja w kraju wynika z obniżek cen żywca w rynku UE. Niemniej według danych KE ceny żywca w Unii są obecnie o 4% niższe niż trzy tygodnie temu, w Polsce spadki - jak powyżej wspomniano - były głębsze, 8-procentowe. Taka sytuacja związana jest z występowaniem ASF na terenie kraju, obowiązującymi ograniczeniami w handlu na ważne rynki pozaunijne, oraz oczekiwanym wzrostem  produkcji w kraju.

Źródło: Portal Spożywczy za: BGŻ

Powrót do aktualności