Ceny zbóż, notowania, aktualności

W 2015 r. obniży się światowa produkcja zbóż

W 2015 r. obniży się światowa produkcja zbóż

pole zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Mimo oczekiwanego spadku zbiorów o 39 mln t, gdyby zrealizowała się obecna prognoza, produkcja zbóż na świecie w bieżącym roku wciąż byłaby trzecią najwyższą w historii nieznacznie jedynie odbiegającą od bardzo wysokiej produkcji w dwóch poprzednich latach. Jak zaznaczają sami autorzy raportu, są to wciąż jeszcze bardzo wczesne prognozy. Oparte są one na założeniach dotyczących obecnej i przewidywanej powierzchni pod zasiewami oraz o założenie normalnych warunków pogodowych.

Większość tegorocznego spadku produkcji będzie spowodowana niższymi o 30 mln t (2,9 proc.) oczekiwanymi zbiorami kukurydzy na poziomie 995 mln t. Produkcja pszenicy ma zmniejszyć się w znacznie mniejszym stopniu (1,4 proc.) do 719 mln t. Z kolei produkcja ryżu ma wzrosnąć o 1,2 proc. do 500 mln t (ryż bielony).

Zużycie zbóż na świecie w sezonie 2015/16 jest wstępnie oczekiwane na poziomie o 1,0 proc. większym niż w sezonie obecnym. Tym samym wyniosłoby 2522 mln t i o 13 mln t przewyższałoby produkcję w roku 2015. I tak jest to znacznie wolniejszy wzrost niż w sezonie obecnym (prognoza 2,6 proc.) oraz ubiegłym (4,8 proc.). Dosyć niewielki przyrost zużycia jest efektem wolnego wzrostu zapotrzebowania na pasze i cele przemysłowe, w tym głównie na produkcję etanolu. Spożycie przez ludzi ma rosnąć w tempie podobnym do tempa przyrostu demograficznego, czyli o około 1 proc. Oznacza to, że konsumpcja na głowę w sezonie 2015/16 będzie taka sama jak w sezonie obecnym i wyniesie 153,0 kg.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności