Ceny zbóż, notowania, aktualności

Copa-Cogeca nakreśla priorytety na rynku wieprzowiny

Copa-Cogeca nakreśla priorytety na rynku wieprzowiny

tuczniki w zagrodzie
123RF Zdjęcie Seryjne

Antonio Tavares z Portugalii został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego grupy roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca w tym tygodniu. Powiedział, że grupa robocza zrobi wszystko co w jej mocy, by doprowadzić do podjęcia działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny, który poważnie ucierpiał z powodu rosyjskiego embargo.

Grupa robocza uznała za krok we właściwym kierunku decyzję Komisji dotyczącą uruchomienia tymczasowego prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego, by złagodzić trudną sytuację rynkową w perspektywie krótkoterminowej. Niemniej jednak zdaniem grupy roboczej produkty najmocniej dotknięte rosyjskim embargiem (tłuszcz i smalec) powinny także zostać objęte tym programem.  Ponadto program powinien umożliwić podmiotom wycofanie produktów z prywatnego przechowywania w momencie poprawy warunków rynkowych.

Grupa robocza omówiła i przedstawiła Komisji także alternatywy dla prywatnego przechowywania. „Szczególne znaczenie ma znalezienie nowych rynków zbytu dla naszych produktów i zniesienie barier sanitarnych i fitosanitarnych i innych niepotrzebnych utrudnień w handlu, by nie dopuścić do ponownego spadku cen gdy mięso trafi ponownie na rynek. Potrzeba także promocji”, powiedział p. Tavares. Następnie podkreślił, że należy usunąć produkty o niskiej wartości, które aktualnie są przechowywane i które nie nadają się już do spożycia.

Będzie on również przewodniczył pracom grupy roboczej w zakresie opracowania nowej wspólnej strategii dobrostanu zwierząt i zastanowi się, jak można pozwolić producentom na uzyskanie wyższych cen lub dopłat za ich produkty za stosowanie się do wysokich norm dobrostanu. Ponadto, grupa robocza będzie działać na rzecz zwiększenia konkurencyjności i zrównoważoności sektora poprzez intensyfikację badań naukowych i innowacji, w szczególności w dziedzinie wydajnej gospodarki energetycznej, monitorowania kosztów produkcji, big data i technik rolnictwa precyzyjnego stosowanych w hodowli.

Będą go wspierać Miguel-Angel Higuera z Hiszpanii oraz Margaret Aberg ze Szwecji, którzy zostali wybrani na wiceprzewodniczących na dwuletnią kadencję. Położyli nacisk na znaczenie negocjacji UE-Japonia, które są priorytetem unijnego łańcucha rolno-spożywczego. Trzeba koniecznie upewnić się, że unijne przedsiębiorstwa nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem ich konkurentów z negocjacji trans-atlantycznych (TTIP).

Źródło: RW, Portal Spożywczy

Powrót do aktualności