Ceny zbóż, notowania, aktualności

W sezonie 2015/16 na świecie rolnicy zbiorą nieco mniej pszenicy

W sezonie 2015/16 na świecie rolnicy zbiorą nieco mniej pszenicy

zbiory pszenicy
123RF Zdjęcie Seryjne

Według prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) z 23.03 światowa produkcja pszenicy w sezonie 2015/16 wyniesie 709 mln t i będzie o 10 mln t (1,5 proc.) niższa niż w sezonie bieżącym. Francuska firma analityczna Tallage, wydająca znany raport „Strategie grains”, w prognozie z 16.04 przewiduje produkcję na poziomie 701 mln t, czyli o 7 mln t (1,0 proc.) niższym niż w obecnym sezonie. Z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przewiduje zbiory w roku kalendarzowym 2015 na poziomie 722 mln t, tj. o 5 mln t (-0,7 proc.) mniejszym niż w 2014 r. Widać, że przewidywane spadki wobec rekordowego sezonu 2014/15 (lub roku 2014) nie są duże.

Co więcej, w odniesieniu do zapasów początkowych, oczekuje się ich dosyć znacznego wzrostu. Powyższe ośrodki analityczne prognozują, że będą one odpowiednio o 11, 13 i 12 mln t wyższe niż na początku sezonu 2014/15. Oznacza to, że oczekiwany wzrost zapasów przewyższa oczekiwany spadek produkcji. Tym samym podaż pszenicy rozumiana jako suma zapasów początkowych i produkcji może być w przyszłym sezonie większa niż w obecnym, co będzie oznaczało rekordową wielkość.

Trzeba jednak pamiętać, że jednocześnie rośnie światowe zużycie pszenicy. MRZ prognozuje jego wzrost o 3 mln t a Tallage o 14 mln t. Co oczywiste, rozbieżności w tych prognozach są jeszcze dosyć duże. O ile o produkcji można cokolwiek powiedzieć, bo np. znane są szacunki powierzchni upraw ozimych i ich kondycja, o tyle o zużyciu nie wiadomo praktycznie nic i można jedynie zakładać pewne trendy.

Taka relacja zapasów początkowych, zbiorów i zużycia, daje w przypadku prognozy MRZ zapasy na koniec sezonu 2015/16 w wysokości 196 mln t wobec 198 mln t oczekiwane na koniec sezonu 2014/15. W tym przypadku relacja zapasów końcowych do zużycia ulega niewielkiemu pogorszeniu z 28,0 proc. do 27,6 proc. Z kolei Tallage antycypuje, że zapasy końcowe w sezonie 2015/16 wyniosą 184 mln t wobec 191 mln t w sezonie bieżącym.

Przy większym zużyciu daje to znacznie bardziej zauważalne pogorszenie wskaźnika zapasy do zużycia z 27,5 proc. do 25,9 proc. Oczywiście przewidzenie zapasów na koniec przyszłego sezonu jest jeszcze bardzo trudne i na pewno te prognozy w najbliższych miesiącach będą się jeszcze wyraźnie zmieniać. Gdyby jednak spełniły się, w sezonie 2015/16 można by oczekiwać podobnych lub nieco wyższych przeciętnych cen pszenicy na świecie niż w sezonie obecnym.

Źródło: Portal Spożywczy za: BGŻ

Powrót do aktualności