Ceny zbóż, notowania, aktualności

Podwyżka prognozy unijnego eksportu pszenicy w sezonie 2014/15

Podwyżka prognozy unijnego eksportu pszenicy w sezonie 2014/15

zbiory pszenicy
123RF Zdjęcie Seryjne

W sezonie 2014/15 zapotrzebowanie na eksportowaną przez Francję pszenicę zostało wzmocnione przez słabe euro - działające wspierająco na unijny eksport - a także przez sprzedaż pszenicy jakości paszowej do Azji. W sezonie 2014/15 francuska pszenica paszowa i jęczmień stały się atrakcyjne dla azjatyckich producentów pasz gotowych również ze względu na niskie koszty frachtu oraz zakłócenia w dostawach amerykańskiej kukurydzy do Chin.

W okresie od początku bieżącego sezonu do początku kwietnia br. Francja wyeksportowała 8,3 mln ton pszenicy miękkiej poza UE, w tym około 700 tys. ton trafiło do krajów azjatyckich, przede wszystkim do Tajlandii (400 tys. ton) i Bangladeszu (200 tys. ton).

Pomimo korekt w wysokości sprzedaży zagranicznej FranceAgriMer pozostawił bez zmian prognozę zapasów pszenicy miękkiej na koniec sezonu 2014/15 w wysokości 3,6 mln ton. Korekta wywozu została bowiem zrekompensowana poprzez podniesienie szacunku ubiegłorocznych zbiorów.

W przypadku kukurydzy dokonano obniżenia prognozy zapasów końcowych - z wcześniejszych 4 mln ton do 3,8 mln ton, ze względu na zwiększony eksport wewnątrz ugrupowania. Pomimo zmian rezerwy kukurydzy na koniec bieżącego sezonu przekroczą o 64,5 proc. poziom odnotowany w poprzednim sezonie handlowym.

Nieznacznie skorygowano również spodziewany poziom zapasów końcowych jęczmienia - z 1,45 mln ton do 1,4 mln ton. Oznacza to zapasy tego gatunku o 33,5 proc. większe niż sezon wcześniej. Korekta ta wynikała z podniesienia prognozy sprzedaży jęczmienia poza UE - do 3,1 mln ton. W bieżącym sezonie handlowym francuski jęczmień podobnie jak pszenica miękka jest chętnie kupowany przez odbiorców azjatyckich, a zwłaszcza przez Chiny.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności