Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kukurydza królową pasz

Kukurydza królową pasz

kukurydza na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Integralną częścią konferencji była prezentacja programu hodowli odmian kukurydzy kiszonkowej, której dokonała Sylwia Kuśnierek z Limagrain. Firma prowadzi specjalny program selekcyjny - LG Animal Nutrition, którego założeniem jest hodowla odmian kukurydzy dostarczającej wysokiej energii pochodzącej zarówno ze skrobi, jak i włókna.

Kolejna prezentacja dotyczyła znaczenia cynku w uprawie kukurydzy. Dr Błażej Chudziński przekonywał, że jest to czynnik powodujący znaczne ograniczenia w plonowaniu kukurydzy.

O jakości kiszonki z kukurydzy decyduje również technika jej zbioru, czego dotyczyło wystąpienie Pawła Kamińskiego z firmy John Deere. Zostały tu zaprezentowane nowe rozwiązania w sieczkarniach samobieżnych, pozwalające udoskonalić jakość wytwarzanej sieczki kukurydzianej. Takim rozwiązaniem jest m.in. HarvestLab - czujnik do pomiaru SM i podstawowych parametrów kukurydzy, montowany na sieczkarni lub użytkowany stacjonarnie.

W kolejnej części konferencji głos zabrał prof. Zygmunt Maciej Kowalski, omawiając czynniki decydujące o wartości pokarmowej kiszonki z kukurydzy, do których należą m.in.: termin zbioru, dobór odmiany, rozdrobnienie zakiszanego materiału, czy zagrzewanie się kiszonek. Według prof. Kowalskiego określanie terminu zbioru na podstawie linii mlecznej jest nieco przestarzałe, bardziej miarodajne jest badanie zawartości suchej masy.

Na zakończenie konferencji Jarosław Komar z BASF przedstawił produkty biobójcze stosowane w produkcji zwierzęcej, pozwalające na poprawę dobrostanu zwierząt, a także na ograniczenie strat w przechowywaniu pasz.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności