Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na rynku wołowiny wzrost cen surowca

Na rynku wołowiny wzrost cen surowca

mięso wołowe
123RF Zdjęcie Seryjne

Poprzedni rok charakteryzował się stosunkową stagnacją. Dane dot. eksportu mięsa wołowego pokazują, że łączna sprzedaż mięsa świeżego, chłodzonego oraz mrożonego utrzymała się prawie na tym samym poziomie co rok wcześniej, tj. 290 tys. t. Przy czym odnotowano mniejsze zainteresowanie mięsem świeżym lub chłodzonym ( spadek o 6% w skali roku), a popyt na mięso mrożone wzrósł o 22%. W tym samym czasie, obserwowaliśmy wysokie tempo wzrostu importu mięsa wołowego. Zwiększył się on o 20% do poziomu 14,5 tys. t. Tak wysoka dynamika wynikała ze stosunkowo niskiego poziomu importu odnotowanego w 2013 r. Niemniej pokazuje to coraz większe zainteresowanie wołowiną świeżą lub chłodzoną z importu.

W br. oczekujemy ożywienia w eksporcie. Kluczowe znaczenie dla sektora ma orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z początku grudnia 2014 r., na mocy którego możliwe jest wznowienie w kraju produkcji mięsa halal oraz koszernego. Otwiera to ponownie zagraniczne rynki zbytu dla polskich producentów, co powinno również oddziaływać na kolejne niewielkie wzrosty żywca na rynku krajowym w br.

Produkcja drobiu na Ukrainie

Produkcja drobiu na Ukrainie mocno wyhamowuje. Jak podaje USDA w br. wolumen produkcji może zwiększyć się zaledwie o 2% w relacji rocznej do poziomu 980 tys. t, z kolei eksport o 3% do 170 tys. t. Są to znacznie niższe dynamiki niż obserwowane w roku poprzednim, kiedy wolumen produkcji wzrósł o 7%, a sprzedaż na rynkach zagranicznych rozwijała się na poziomie 17%.

Powodem takiego spowolnienia w br. jest sytuacja polityczna, która ma przełożenie na słabszy popyt wewnętrzny oraz duże wahania kursu walutowego. Ukraińskie firmy utraciły również możliwość sprzedaży surowca na rynku rosyjskim, który do 2014 r. był najważniejszym rynkiem zbytu za granicą.

Niektóre podmioty przekierowały sprzedaż na rynek UE, głównie do Holandii, Niemiec i Irlandii. Znacznie zwiększył się również eksport drobiu na rynek białoruski. Ukraińskie formy rozwijają również współpracę z Irakiem i Uzbekistanem, gdzie popyt na drób stale rośnie.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank BGŻ

Powrót do aktualności