Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Eksporterzy wieprzowiny notują spadki. Firmy szukają nowych rynków

tusze wieprzowe
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak wynika z opublikowanych przez MRiRW danych w 2014 r. nastąpiły znaczne zmiany w kierunkach sprzedaży nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. Obecnie ok. 73% eksportu kierowane jest na rynek UE, czyli 23% pkt proc. więcej w strukturze niż przed rokiem.

Zmiany te są pokłosiem pojawienia się ognisk ASF na terytorium Polski w styczniu 2014r., które spowodowały wprowadzenie ograniczeń w imporcie mięsa wieprzowego z Polski m.in. w Chinach, Korei, Japonii, Rosji. Zaprzestanie eksportu do tych krajów przyczyniło się do 53-proc. spadku wolumenu sprzedaży na rynkach pozaunijnych. Byłby on jeszcze głębszy, gdyby nie znaczny wzrost sprzedaży do USA i Hongkongu, do których sprzedaż w analizowanym okresie wzrosła prawie czterokrotnie (łącznie 45 tys. t. więcej niż przed rokiem).

Pojawienie się ASF w kraju, jak również utrudnienia w sprzedaży na wielu rynkach pozaunijnych, spowodowało, że więcej surowca pozostało na rynku krajowym. Doprowadziło to do znacznych spadków cen żywca. Przed ASF ceny w Polsce były nieco wyższe niż w Niemczech. Niemniej na skutek trudnej sytuacji na rynku krajowym, sytuacja uległa odwróceniu.

Ceny żywca w Polsce przez większość 2014 r. były nieco poniżej ceny niemieckiej. Zwiększyło to konkurencyjność polskiego surowca na rynku UE i przyczyniło się do zwiększonej sprzedaży. Potwierdzają to dane MRiRW za 2014 r., według których wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego zwiększył się w skali roku prawie o 24% do poziomu 278 tys. t.

Największe wzrosty odnotowano dla Niemiec (42%, o 12 tys. t), Włoch (20%, 8,7 tys. t) oraz Słowacji (20%, 6 tys. t). W tym samym czasie import nieprzetworzonego mięsa wzrósł o 2% do poziomu 618 tys. t.

Spadek eksportu i niewielki wzrost importu pogłębiły deficyt w handlu mięsem wieprzowym w Polsce. W skali roku wzrósł on o 77 tys. t do poziomu 238 tys. t.

Jak podaje AgraEurope, KE podjęła decyzję o uruchomieniu prywatnego przechowania mięsa wieprzowego (private storage aid), które ma pomóc unijnym producentom wieprzowiny. Do tej pory przedstawiciele KE wśród przyczyn znacznych spadków cen żywca na rynku UE wskazywali na wzrost ubojów w III kw. 2014 r. o 3% w skali roku, jak również na czynniki sezonowe.

Ze względu na bardzo trudną sytuację na rynku wieprzowiny władze KE zdecydowały się podjąć środki specjalne – prywatne przechowywanie mięsa. Mają one na celu ograniczenie podaży surowca i pobudzenie wzrostu cen żywca na rynku wspólnotowym.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej