Ceny zbóż, notowania, aktualności

Konieczna jest poprawa infrastruktury w unijnym sektorze zbóż

Konieczna jest poprawa infrastruktury w unijnym sektorze zbóż

kłosy zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu, które poprowadzili posłowie Rebega i Riquet, Rabobank, Copa-Cogeca i UEPG zaznaczyły, że należy podwyższyć inwestycje w celu poprawy infrastruktury i możliwości magazynowania w unijnym sektorze zbóż i roślin oleistych.

Maksymalnie zwiększy to handel i umożliwi europejskim rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą lepszy dostęp do pasz. Według Copa-Cogeca istnieją duże możliwości inwestycji publicznych i prywatnych, dlatego też projekty muszą kwalifikować się do wsparcia z planu inwestycyjnego p. Junckera o wartości 315 mld EUR.

Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej „Zboża" Copa-Cogeca, powiedział: „Badanie to pojawiło się w samą porę, biorąc pod uwagę tegoroczne duże zbiory i trudności z przepływem towarów, których spodziewamy się w przyszłych dekadach. Tendencje produktywności zbóż potwierdzają, że więcej towarów będzie transportowanych z zaplecza. Gracze muszą rozwiązać aktualny problem wąskich gardeł w infrastrukturze magazynowania, aby wykorzystać ten długofalowy potencjał oraz maksymalnie zwiększyć przepływy handlowe na całym świecie. Zdolności magazynowania wymagają strategii, aby rolnicy mogli skorzystać z jednolitego rynku".

Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Kruszyw Arnaud Colson powiedział: „Intensyfikacja transportu kolejowego i wodnego kruszyw przyczynia się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, konsumpcji paliwa i kosztów powiązanych. Potrzeba rozsądnych inwestycji w infrastrukturę i transport intermodalny, co zagwarantuje odpowiednie proporcje transportu wodnego, kolejowego i drogowego".

Vito Martielli, analityk Rabobanku ds. zbóż i roślin oleistych, powiedział: „Europejska infrastruktura logistyczna dla zbóż i roślin oleistych oferuje możliwości inwestycyjne. Europa Wschodnia będzie najważniejszym obszarem wzrostu ze względu na potencjał eksportu. W Niemczech i we Francji wzrost będzie widoczny głównie w ramach pochodzenia śródlądowego. Gracze o ambicjach ogólnoeuropejskich powinni urozmaicić swoje źródła dostaw w Europie Wschodniej poprzez aktywa logistyczne, być obecni w państwach docelowych na południu Europy i wzmocnić dostawy śródlądowe w swoich krajach".

Dlatego też Copa-Cogeca i UEPG apelują do Komisji i Parlamentu Europejskiego o zagwarantowanie uwzględnienia projektów w tej dziedzinie w planie inwestycyjnym p. Junckera o wartości 315 mld EUR, jako że istnieje olbrzymi potencjał stymulowania wzrostu i zatrudnienia w całym łańcuchu. Copa-Cogeca jest zdania, że europejski sektor rolny musi być centralnym elementem tego planu, jako że odgrywa ważną rolę we stymulowaniu gospodarki, szczególnie na obszarach wiejskich UE. Wśród 2000 oczekujących już wniosków tylko nieliczne odnoszą się do rolnictwa. Sytuacja ta musi się zmienić.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności