Ceny zbóż, notowania, aktualności

Europa sprowadza mniej wołowiny

Europa sprowadza mniej wołowiny

bydło w hodowli
123RF Zdjęcie Seryjne

Najwięcej mięsa wołowego zaimportowano tradycyjnie z Brazylii (131,1 tys. ton), Urugwaju (45,3 tys. ton) oraz z Argentyny (około 38 tys. ton). Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 70,2 proc. W omawianym okresie zaimportowano także 30,4 tys. ton wołowiny z Australii, 22,5 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych oraz 13,6 tys. ton z Nowej Zelandii.

Import tego gatunku mięsa z Namibii oraz Botswany wyniósł odpowiednio 9,2 tys. ton oraz 6 tys. ton, natomiast przywóz ze Szwajcarii ukształtował się na poziomie blisko 5 tys. ton. W okresie I-XI br. kraje Wspólnoty wyeksportowały łącznie 508,1 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego (w ekwiwalencie mięsa), tj. o 22,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.

Handel z Rosją zwiększył się o 45,7 proc. do około 96 tys. ton (eksport wzrastał do czasu wprowadzenia embarga od 1 sierpnia 2014 r.), natomiast wysyłki do Hongkongu, Libanu, Bośni i Hercegowiny oraz Wybrzeża Kości Słoniowej wzrosły odpowiednio o 116,8 proc. do 56,9 tys. ton, o 44 proc. do około 35 tys. ton, o 28,4 proc. do 30,9 tys. ton oraz o 33,9 proc. do 26,2 tys. ton. Więcej tych towarów trafiło z Unii także do Angoli (o 36 proc. do 13,1 tys. ton), Kazachstanu (o 34,4 proc. do 7,8 tys. ton), Uzbekistanu (o 14,4 proc. do 7,9 tys. ton), Chin (o 10,2 proc. do 7,7 tys. ton), Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (o 6 proc. do 10,4 tys. ton) oraz do Szwajcarii (o 0,7 proc. do 25,2 tys. ton).

Dostawy do Turcji pozostały na niskim poziomie, choć zanotowano ich wzrost o blisko 24 proc. do 5,9 tys. ton. Obniżył się za to eksport tych towarów do Norwegii (o 30,5 proc. do około 7 tys. ton), Algierii (o 27,7 proc. do 14,6 tys. ton), Libii (o 24,2 proc. do 13,1 tys. ton) oraz Ghany (o 17,4 proc. do około 31 tys. ton).

W okresie I-XI 2014 r. Unia pozostawała eksporterem netto w łącznym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans (-93,3 tys. ton) w handlu mięsem wołowym (świeże, chłodzone, mrożone oraz konserwowane) należy stwierdzić, iż Unia była w okresie styczeń-listopad 2014 r. importerem netto tego gatunku mięsa.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności