Ceny zbóż, notowania, aktualności

Światowe zbiory zbóż w sezonie 2014/15 znów rekordowe

Światowe zbiory zbóż w sezonie 2014/15 znów rekordowe

zbiory zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Według analityków BGŻ, w opublikowanym w 22.01 raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podniosła prognozę światowej produkcji zbóż w sezonie 2014/15 wobec poprzedniej prognozy (z listopada) o 12 mln t do 2003 mln t (bez ryżu). Jest to pierwsza prognoza IGC mówiąca o produkcji przekraczającej 2 mld ton. Jednocześnie po raz pierwszy w tym raporcie prognoza na bieżący sezon przewyższa, choć minimalnie bo o 2 mln t (0,1 proc.), szacunki produkcji w sezonie 2013/14, dotychczas uznawanym za rekordowy pod tym względem. Podaż zbóż rozumiana jako suma zapasów początkowych i produkcji ma wynieść 2404 mln t, tj. o 69 mln t (2,9 proc.) więcej niż w sezonie 2013/14.

Zwiększenie prognozy produkcji zbóż ogółem wynikało prawie wyłącznie z podwyższenia oczekiwanych zbiorów kukurydzy. Obecnie IGC przewiduje, że wyniosą one 992 mln t, podczas gdy dwa miesiące wcześniej mówiła o 982 mln t. Zmiana ta spowodowana była znacznym zwiększeniem prognozowanej produkcji w Argentynie (o 7 mln t) oraz w mniejszym stopniu na Ukrainie, w UE i w Indiach (po 1-2 mln t). Jednocześnie o 3,9 mln t obniżono szacunki dla Stanów Zjednoczonych. Znacznemu podwyższeniu prognozy zbiorów, towarzyszyła prawie taka sama w skali (prawie 10 mln t) zwyżka oczekiwanego zużycia.

 

Jeśli chodzi o pszenicę, to w najnowszej prognozie nie dokonano znaczących zmian. Obecnie prognozuje się produkcję tego zboża na 717 mln t, czyli tyle samo co dwa miesiące temu. Bilans poprawił się jednak nieznacznie, bo o 3 mln t do 708 mln t obniżono prognozę zużycia.

 

Na skutek powyższych zmian, szczególnie w zużyciu kukurydzy, wzrosnąć ma również zużycie zbóż ogółem i w sezonie 2014/15 ma wynieść 1973 mln t, czyli o 39 mln t (2,0 proc.). Gdyby ta prognoza sprawdziła się, wówczas produkcja przewyższałaby zużycie o 30 mln t i byłby to drugi z kolei nadwyżkowy sezon na światowym rynku zbóż. W sezonie 2013/14 nadwyżka produkcji nad zużyciem sięgała 67 mln t.

 

W rezultacie wzrosnąć mają zapasy na koniec sezonu. Według najnowszej prognozy IGC relacja zapasów końcowych do zużycia w bieżącym sezonie wyniesie 21,9 proc. wobec 20,8 proc. w sezonie ubiegłym. Oznacza to, że są podstawy do przeciętnie niższych światowych cen zbóż. Jednak należy pamiętać, że na poziom cen w coraz większym stopniu zaczynają wpływać obawy o bilans zbóż w przyszłym sezonie (2015/16).

Źródło: farmer.pl JK

Powrót do aktualności