Ceny zbóż, notowania, aktualności

Poprawa sytuacji na rynku trzody chlewnej w 2015 r.

Poprawa sytuacji na rynku trzody chlewnej w 2015 r.

prosięta
123RF Zdjęcie Seryjne

Do spadku pogłowia przyczyniło się również wejście w życie nowych wymogów dot. dobrostanu trzody chlewnej na początku 2013 r. Ponadto, duży wpływ na rynek miało pojawienie się ognisk afrykańskiego pomoru świń na Litwie, Łotwie i w Polsce oraz związanego z tym nałożenia przez Rosję embarga na mięso wieprzowe z UE. W rezultacie w 2014 r. utrzymywała się zwiększoną niepewność na rynku trzody chlewnej. KE szacuje, że w 2014 r. wolumen produkcji w UE osiągnął stosunkowo niski poziom 22,2 mln t.

KE wskazuje, że kolejne lata powinny być lepsze dla producentów trzody. Badanie przeprowadzone w krajach członkowskich w okresie maj-czerwiec 2014 r. wskazało na niewielki, 1-procentowy wzrost stanu pogłowia w UE. Takie zwiększenie liczebności trzody w UE było wspierane udanymi zbiorami zbóż w 2014 r. oraz obserwowanymi szczególnie w II poł. 2014 r. obniżkami cen pasz.

Po stronie konsumpcji, ten segment charakteryzuje się względną stagnacją. Co więcej prognoza KE wskazuje, że mięso wieprzowe będzie traciło na znaczeniu na korzyść mięsa drobiowego. Obecnie, jak zaznaczają eksperci KE, przeciętny Europejczyk spożywa ok. 30 kg mięsa wieprzowego na rok, konsumpcja ta niemniej spadnie ok. 2 proc. do poziomu 30,3 kg w 2024 r. Ten spadek będzie gł. obserwowany w starych krajach członkowskich. Z kolei w nowych UE-13, w tym szczególnie w Polsce i Rumunii, oczekiwane jest zwiększenie spożycia wieprzowiny.

Eksperci KE oczekują, że w br. ceny żywca przeciętnie zwiększą się o 11 proc. w stosunku do 2014 r. Będzie to wspierane popytem na mięso wieprzowe na rynkach światowych. Czynnikiem ryzyka dla kształtowania się cen pozostaje sytuacja makroekonomiczna oraz poziom zbiorów zbóż w UE.

Źródło: Porta Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności