Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rekordowe zbiory zbóż w 2014r.

Rekordowe zbiory zbóż w 2014r.

zbiory zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Najnowsze szacunki GUS mówią o zbiorach zbóż ogółem na poziomie 31,9 mln ton czyli o 12,3 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 19,5 proc, więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010. Co ciekawe według danych z szacunku wynikowego powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła ok. 7,5 mln ha. W porównaniu do średniej z lat 2006-2010 powierzchnia ta była niższa o około 10 proc. Średnie plony zbóż oszacowano na 42,7 dt/ha, tj. o 4,7 dt/ha (o 12,4 proc.) więcej od uzyskanych w 2013 r., natomiast w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 - więcej o 10,5 dt/ha (czyli o 32,6 proc.).

Plony zbóż ozimych wyniosły 44,1 dt/ha i były wyższe od ubiegłorocznych o 5,5 dt/ha (czyli o 14,2 proc.). Najwyższe plony zbóż ozimych, powyżej 50,0 dt/ha, odnotowano w województwach: opolskim (61,7 dt/ha), zachodniopomorskim (55,3 dt/ha) i dolnośląskim (52,4 dt/ha).

Natomiast najniższe plony zbóż ozimych poniżej 35,0 dt/ha uzyskano w województwach: podlaskim (32,5 dt/ha), mazowieckim (33,3 dt/ha) i świętokrzyskim (34,5) dt/ha.

Z kolei plony zbóż jarych ocenia się na 34,8 dt/ha, tj. o 4,0 dt/ha (o 13,0 proc.) więcej od uzyskanych w roku ubiegłym. Najwyższe powyżej 38,0 dt/ha uzyskano w województwach: opolskim (45,5 dt/ha), dolnośląskim (39,9 dt/ha), zachodniopomorskim (39,6 dt/ha) i wielkopolskim (38,6 dt/ha), najniższe zaś - poniżej 32,0 dt/ha w województwach: mazowieckim (30,3 dt/ha), podlaskim (30,4 dt/ha), świętokrzyskim (31,4 dt/ha) i podkarpackim (31,6 dt/ha)

Według szacunków GUS najwięcej zebrano pszenicy 11,6 mln ton ( w 2013 r. - 9,6 mln ton), pszenżyta - 5,2 mln ton (2013r. - 4,3 mln ton), jęczmienia - 3,2 mln ton (2013r. - 2,9 mln ton). Jedynie żyta zebrano mniej - 2,8 mln ton (2013r. - 4,3 mln ton).

ródło: GUS: Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

Źródło: farmer.pl / Anna Kobus

Powrót do aktualności