Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrośnie areał zbóż we Francji

Wzrośnie areał zbóż we Francji

zboża na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Zasiewy zakończono wcześniej niż zazwyczaj w dobrych warunkach. Kondycja upraw jest w większości dobra. Stan 93 proc. zasiewów jest oceniany jako dobry i bardzo dobry wobec 80 proc. rok wcześniej. Jednak w niektórych południowych rejonach Francji, gwałtowne deszcze i powodzie mogą spowodować straty - o stosunkowo niewielkiej skali.

Francja zwiększyła także areał przeznaczony pod durum - o 28 tys. ha (tj. o 9,7 proc. rok do roku) do 309 tys. ha. Jest to jednak w dalszym ciągu poniżej średniej z ostatnich pięciu lat wynoszącej 387 tys. ha. Prawdopodobnie na zwiększenie areału pszenicy twardej wpłynęły wysokie ceny tego gatunku w okresie od września do listopada.

Więcej niż przed rokiem zasiano również jęczmienia - o 16 tys. ha - do 1,26 mln ha. Jest to najwyższy areał tego gatunku od 2009 roku. Łącznie powierzchnia upraw zbożowych we Francji jest oceniana na 7,109 mln ha, tj. o 139 tys. ha więcej niż przed rokiem.

Wzrost areału zbóż odbył się kosztem rzepaku. Szacuje się, że powierzchnia upraw tego gatunku oleistych będzie o 1 proc. poniżej ubiegłorocznej - tj. 1,486 mln ha. Jest to jednocześnie poniżej średniej pięcioletniej. Francuska firma analityczna Strategie Grains przewiduje 10 proc. spadek produkcji rzepaku w Unii w 2015 roku ze względu na redukcję areału o 200 tys. ha do 6,5 mln ha. Było to spowodowane niskim poziomem cen tego gatunku w okresie zasiewów.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie Reuters)

Powrót do aktualności