Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wstępne wyniki plonowania odmian kukurydzy na ziarno

Wstępne wyniki plonowania odmian kukurydzy na ziarno

kolba kukurydzy
123RF Zdjęcie Seryjne

Publikacja COBORU zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2014 roku. Badano odmiany w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR). Część odmian pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDOiR na podstawie wyników wcześniejszych doświadczeń rozpoznawczych.

Jak podaje COBORU przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

Wyniki plonowania odmian podzielono na trzy klasy wczesności. I tak:

Odmiany wczesne

Wzorcem jest średni plon z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej. Plon ziarna wzorca przy 14 proc. ustalono na 114,2 dt/ha, natomiast średnia jego wilgotność podczas zbioru - 25,6 proc. Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały:

1. ES Cirrius - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca

2. Silvinio - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca

3. ES Combi (CCA) - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 99 proc. wzorca

4. Tonacja - plon - 100 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca.

Odmiany średniowczesne

Wzorzec - średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej. Plon ziarna przy 14 proc. - 118,6 dt/ha - wilgotność podczas zbioru - 27,8 proc.

1. LG 32.58 (CCA) - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca

2. Tonino (CCA)103 proc. wzorca, wilgotność 97 proc. wzorca

3. ES Concord - plon - 103 proc. wzorca, wilgotność 99 proc. wzorca

4. SY Multipass - plon - 103 proc. wzorca, wilgotność 100 proc. wzorca

5. ES Cockpit - plon - 101 proc. wzorca, wilgotność 97 proc. wzorca

6. ES Tolerance - plon - 101 proc. wzorca, wilgotność 101 proc. wzorca

7. Ricardinio - plon - 100 proc. wzorca, wilgotność 96 proc. wzorca

8. Rivaldinio KWS - plon - 100 proc. wzorca, wilgotność 100 proc. wzorca

Odmiany średniopóźne

Wzorzec - średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej. Plon ziarna przy 14 proc. 123 dt/ha - wilgotność podczas zbioru - 28,4 proc.

1. Herkuli CS (CCA) - plon - 107 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca

2. Rivoxx (CCA) - plon - 105 proc. wzorca, wilgotność 104 proc. wzorca

3. DKC3623 - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca

4. Fisixx (CCA) - plon - 103 proc. wzorca, wilgotność 110 proc. wzorca

5. P9027 - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 98 proc. wzorca

6. P8589 (CCA) - 101 proc. wzorca, wilgotność 98 proc. wzorca

7. ES Carmen - 100 proc. wzorca, wilgotność 99 proc. wzorca

8. Lindsey - 100 proc. wzorca, wilgotność 100 proc. wzorca

Źródło: farmer.pl / anko

Powrót do aktualności