Ceny zbóż, notowania, aktualności

FAO prognozuje wyhamowanie wzrostu światowej produkcji olejów roślinnych i tłuszczów

FAO prognozuje wyhamowanie wzrostu światowej produkcji olejów roślinnych i tłuszczów

olej rzepakowy
123RF Zdjęcie Seryjne

Konsumpcja olejów i tłuszczów prawdopodobnie zwiększy się bardziej niż produkcja, bo o 4 proc. do 206,6 mln t. Większemu zużyciu tych produktów na cele żywnościowe i przemysłowe sprzyjać będzie m.in. rosnąca liczba ludności na świecie i poprawa sytuacji gospodarczej, szczególnie w krajach azjatyckich, jak również spadek cen olejów. Eksperci FAO zwracają uwagę, że trudno w tej chwili dokładnie określić, jak w bieżącym sezonie będzie kształtował się popyt na oleje zgłaszany przez sektor biopaliw, ze względu na zmieniające się regulacje prawne w tym zakresie.

Prawdopodobnie zużycie olejów i tłuszczów będzie o ok. 0,9 mln t mniejsze od produkcji, co pozwoli na utrzymanie zapasów końcowych na dość wysokim poziomie, zbliżonym do tego na koniec sezonu 2013/14. Choć relacja zapasów do konsumpcji w ujęciu globalnym (17 proc.) może być nieco niższa niż w sezonie ubiegłym (17,5 proc.), w przypadku krajów należących do największych eksporterów (tj. Malezji, Indonezji, Brazylii, Argentyny, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady) wskaźnik ten zwiększy się do 12,7 proc. z 9,5 proc. w sezonie 2013/14. Biorąc pod uwagę prognozy stosunkowo korzystnych uwarunkowań popytowo-popytowych, można przypuszczać, że światowe ceny olejów będą kształtować się na dosyć niskim poziomie zbliżonym do obecnego.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności