Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rosną światowe ceny wołowiny

Rosną światowe ceny wołowiny

czerwone mięso
123RF Zdjęcie Seryjne

W korzystnej sytuacji znajduje się Brazylia. Po wprowadzeniu przez Rosję w sierpniu br. embarga na import wołowiny m.in. z UE, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii, Brazylijczycy pozostali największym producentem tego rodzaju mięsa, który ma możliwość eksportu do Rosji. W konsekwencji dużego zainteresowania brazylijską wołowiną oraz wysokim cenom, rozwija się produkcja bydła w tym kraju, dodatkowo stymulowana przez wzrost wydajności i rozwój genetyki. W diametralnie różnej sytuacji znajduje się inny potentat z regionu - Argentyna. Z uwagi na silny wzrost cen na rynku krajowym, od początku roku rząd na różne sposoby ogranicza sprzedaż zagraniczną. W konsekwencji przemysł koncentruje się na rynku wewnętrznym, który absorbuje ok. 90 proc. produkcji krajowej, operując na znacznie niższych marżach niż w przypadku eksportu. Korzystne ceny na rynku światowym powodują, że rośnie produkcja w Paragwaju oraz w Urugwaju.

FAO oczekuje dalszego umiarkowanego wzrostu produkcji w Chinach w 2014 r. Jednak coraz większa konsumpcja mięsa powoduje, że państwo to nadal będzie zgłaszało na rynku światowym popyt na znaczne ilości wołowiny.

W br. notowany jest wzrost produkcji w Indiach. W dużej części jest to skutkiem realizacji rządowego programu wsparcia dla sektora. W konsekwencji FAO szacuje, że Indie w 2014 r. staną się wiodącym eksporterem wołowiny na świecie. Głównymi rynkami zbytu są obecnie rynki Azji i Afryki Północnej. Warto zauważyć rosnącą popularność mięsa bawolego z Indii, które charakteryzuje się dobrą jakością oraz jest objęte certyfikacją uboju rytualnego.

W krajach rozwiniętych oczekiwany jest spadek produkcji wołowiny. W Stanach Zjednoczonych długotrwałe niekorzystne warunki pogodowe spowodowały zmniejszenie wielkości stad. W rezultacie przewiduje się zwiększenie zakupów na rynku światowym, aby zrekompensować w krótkim okresie spadek krajowej produkcji.

Warto też zauważyć, że w Australii trwa proces odbudowy stad, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie produkcji w br. oraz spadek eksportu.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności