Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rekordowo wysoka produkcja śrut oleistych w sezonie 2014/15

Rekordowo wysoka produkcja śrut oleistych w sezonie 2014/15

miska z ziarnami soi
123RF Zdjęcie Seryjne

Globalna podaż śrut, rozumiana jako suma produkcji i zapasów początkowych zwiększy się o 8-9 proc. r/r, do 159 mln t. W nieco mniejszym stopniu wzrośnie zużycie śrut, bo o 6% r/r. Niemniej, eksperci FAO podkreślają, że przyrost konsumpcji w bieżącym sezonie będzie i tak większy niż obserwowany w poprzednich latach. Do większego zużycia śrut przyczyni się m.in. poprawa sytuacji gospodarczej w niektórych krajach, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na produkty pochodzenia zwierzęcego, jak również oczekiwane spadki światowych cen śrut. Z drugiej strony popyt na śruty w niektórych regionach może tłumić/osłabiać duża dostępność zbóż paszowych.

Tak jak w ostatnich latach, również w bieżącym sezonie największy wzrost konsumpcji śrut spodziewany jest w krajach rozwijających się, w szczególności w azjatyckich. Większa konsumpcja śrut oczekiwana jest także w Brazylii i Argentynie, czemu będzie sprzyjać z jednej strony większa produkcja w tych krajach, a z drugiej rozwijający się eksport mięsa.

Również w krajach rozwiniętych prognozowany jest wzrost zużycia śrut. W Stanach Zjednoczonych na wzrost konsumpcji tych surowców powinny wpłynąć m.in. większa produkcja, spadek cen oraz większe zapotrzebowanie zgłaszane przede wszystkim przez sektor drobiarski. Znacznie mniejszy wzrost zużycia przewidywany jest w UE, która jest drugim - po Chinach - największym konsumentem śrut na świecie, ze względu na dużą dostępność zbóż paszowych.

Z uwagi na to, że prognozowany wzrost zużycia śrut na świecie będzie prawdopodobnie mniejszy niż wzrost ich podaży, zapasy na koniec bieżącego sezonu będą istotnie wyższe r/r. Wg ekspertów FAO, wzrosną one o 19 proc. r/r, tj. 4 mln t w ekwiwalencie białka.

Relacja zapasów do konsumpcji dla śrut w sezonie 2014/15 wyniesie 19,6 proc. wobec 17,4 proc. w sezonie poprzednim. Oznacza to, że istnieją fundamentalne podstawy do niższych cen tych surowców niż w sezonie 2013/14.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności