Ceny zbóż, notowania, aktualności

Od początku listopada ceny zbóż maleją

Od początku listopada ceny zbóż maleją

zboża zbierane z pola
123RF Zdjęcie Seryjne

Za żyto konsumpcyjne w skupie przeciętnie płacono 488 zł/t, o 3 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2013 r. żyto skupowano o 5 proc. taniej.

Cena jęczmienia paszowego średnio w kraju wynosiła 585 zł/t i była o 1,5 proc. wyższa niż tydzień wcześniej. Zboże to sprzedano o 6 proc. drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 21 proc. taniej niż przed rokiem.

Utrzymująca się duża sezonowa podaż kukurydzy przyczynia się do spadku cen tego ziarna. W dniach 03-09.11.2014 r. przeciętna cena skupu kukurydzy obniżyła się do 553 zł/t, o 1 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jednocześnie ziarno to było o 3 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 14 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Na krajowych giełdach towarowych w dniach 03-09.11.2014 r. sprzedano niewielkie ilości żyta konsumpcyjnego po 490 zł/t i pszenicy paszowej po 540 zł/t oraz po 620 zł/t (wyższa cena łącznie z kosztami transportu). Nabywców znalazły także kukurydza po 568 zł/t i jęczmień paszowy po 550 zł/t. Ceny te obejmują koszty dostawy.

W kolejnym tygodniu ofertowe ceny zbóż podstawowych wzrosły, a cena kukurydzy nie uległa zmianie. 12 listopada 2014 r. giełdowe ceny zbóż kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 660-770 zł/t, pszenica paszowa 520-670 zł/t, żyto konsumpcyjne 500-560 zł/t, jęczmień paszowy 590 zł/t oraz kukurydza 465-620 zł/t.

Źródło: Portal Spożywczy za: ARR

Powrót do aktualności