Ceny zbóż, notowania, aktualności

Utrzymują się spadki cen kurcząt

Utrzymują się spadki cen kurcząt

hodowla brojlerów
123RF Zdjęcie Seryjne

W rezultacie w okresie dziesięciu tygodni przeciętna cena w zakładach monitorowanych przez MRiRW obniżyła się o 13% (0,52 zł/kg) do poziomu 3,50 zł/kg w tygodniu 20-26.10.2014. W skali roku jest to poziom o 5% niższy. Warto podkreślić, że odnotowane obniżki cen w Polsce są głębsze niż przeciętnie w UE, gdzie w analizowanym okresie ceny żywca spadły o niecałe 5%. Co więcej, obserwowane obecnie zmiany cen na rynku krajowym są bardziej wyraźne niż w ostatnich pięciu latach, kiedy to ceny w analogicznym okresie spadały przeciętnie o 0,39 zł/kg.

Na obecne obniżki kluczowy wpływ ma dynamiczny wzrost produkcji w kraju, spadek cen pasz oraz znaczne obniżki cen wieprzowiny. Jak wynika z danych GUS produkcja drobiu w kraju systematycznie rośnie. Potwierdzają to również najnowsze dane za wrzesień, które wskazują na wylęgi na poziomie 77,7 mln szt., tj. 10-procent więcej niż przed rokiem. Równocześnie ceny pasz wykazują tendencje malejące. We wrześniu płacono przeciętnie 5% mniej za paszę grower/finisher niż przed rokiem.

Ważny wpływ na rynek ma również embargo na mięso drobiowe z UE nałożone przez władze rosyjskie nałożone na początku sierpnia. Rosja nie była ważnym odbiorcą mięsa drobiowego z UE. W 2013 r. kierowano tam ok. 6% sprzedaży poza UE, niemniej restrykcje w eksporcie spowodowały, że więcej surowca pozostało na rynku. Ważnym czynnikiem oddziałującym również na rynek mięsa drobiowego jest spadek cen wieprzowiny, który wynika z pojawienia się choroby ASF na terytorium kraju. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oczekujemy, że w kolejnych tygodniach ceny żywca nieznacznie się obniżą.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności