Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny skupu żywca wieprzowego i drobiu spadły

Ceny skupu żywca wieprzowego i drobiu spadły

kury
123RF Zdjęcie Seryjne

Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do 2012 r. Warto też zauważyć, że w br. obserwowaliśmy na rynku krajowym stosunkowo krótki okres sezonowych wzrostów cen mięsa. W odróżnieniu od lat poprzednich, na początku III kwartału br. dynamika wzrostów wyhamowała i od lipca ceny systematycznie spadają. Podobna sytuacja ma miejsce na rynkach innych znaczących producentów wieprzowiny w UE.

Wg danych KE w Niemczech w tygodniu 15-21.09.2014 płacono o 4% mniej niż przed tygodniem (spadek o 12% r/r), w Holandii średnie ceny były mniejsze 3% t/t (spadek o 16% r/r) zaś w Danii wieprzowina nieznacznie zdrożała - o 1%, jednak była tańsza o 11% r/r. Wg informacji Niemieckiego Stowarzyszenia Hodowców Trzody Chlewnej (ISN), które prowadzi bieżący monitoring poziomu cen, dynamika spadków do końca września będzie rosła.

Znaczny wpływ na sytuację na rynku europejskim ma rosyjskie embargo. Brak możliwości eksportu do Rosji powoduje, że konkurencja na światowym rynku jest coraz większa. Szczególnie dotyczy to krajów azjatyckich, gdzie nadwyżki mięsa, oprócz państw europejskich, próbują lokować najwięksi światowi gracze objęci embargiem, jak choćby Kanada. Mając na uwadze, że rynek krajowy jest silnie powiązany z rynkiem unijnym, szczególnie z niemieckim i duńskim, również w Polsce można spodziewać się dalszych spadków cen.

Rynek drobiu

Na rynku unijnym oraz krajowym obserwujemy spadki cen kurcząt brojlerów. Według danych KE ceny w UE w okresie ostatnich pięciu tygodni obniżyły się o 4%. Równocześnie na rynku krajowym obserwowaliśmy głębszy, siedmioprocentowy spadek cen. W rezultacie cena żywca w kraju wyniosła przeciętnie 3,72 zł/kg w tygodniu 15-21.09.2014 (tj. obniżyła się o 0,30 zł/kg).

Są to głębsze spadki niż obserwowane w ostatnich 5 latach, kiedy to ceny w analogicznym okresie obniżały się przeciętnie o 0,08 zł/kg. Obecna cena żywca jest również o 9% niższa niż przed rokiem.

Spadki cen można głównie wiązać z dwoma czynnikami. Z jednej strony dynamiczny wzrost wstawień kurcząt brojlerów w lipcu i sierpniu na poziomie 9% i 4% w skali roku pozwolił na wzrost produkcji do 76 mln szt. Z drugiej strony, pasze grower/finisher, główny komponent kosztów, utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, ok. 1365 zł/t w lipcu. Widać również decydujący wpływ rynku UE na dynamikę cen żywca w Polsce, co wynika z dużego uzależnienia sprzedaży od popytu na rynku UE. W 2013 r. ok. 28% krajowej produkcji drobiu trafiło na rynek UE.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności