Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ruszyły zbiory kukurydzy na ziarno

Ruszyły zbiory kukurydzy na ziarno

ziarno kukurydzy na dłoni rolnika
123RF Zdjęcie Seryjne

Najwcześniej kombajny pojawiły się na Kujawach. Tam jednak kukurydza wygląda nie najlepiej. Długotrwale deficyt wody panujący w tym regionie w okresie wiechowania i kwitnienia miał ogromny wpływ na słabe wykształcenia kolb przez rośliny i jej niepełne uziarnienie.

W tym regionie o rekordowych plonach mogą rolnicy pomarzyć. Kukurydza nie przekracza 1,5 m wysokości, kolby są małe, słabo uziarnione.

Pierwsi rolnicy, którzy przystąpili do zbiorów wczesnych odmian mówią o niskich plonach rzędu 5-6 ton ziarna z hektara przy wilgotności wynoszącej 28-31%.

- Najgorzej jest na plantacjach kukurydzy posianych na lżejszych stanowiskach, tam są fragmenty pól, w których praktycznie nie ma co zbierać - żali się rolnik z okolic Włocławka.

- W pozostałych rejonach kraju kukurydza z przeznaczeniem na ziarno wygląda bardzo różnie. Są plantacje wzorowe, są również takie, które mocno opanowała omacnica prosowianka i teraz można to zaobserwować w postaci dużej ilości złomów roślin. Plony zatem kształtować się będą w szerokich granicach, i w dużej mierze uzależnione będą od tego, ile opadów w danym rejonie zanotowano w miesiącach letnich.

Martwi również cena ziarna. Pierwsze skupy, wyznaczyły ją na kwotę 330 - 350 zł netto za mokre ziarno.

Według szacunków powierzchnia zasiewów kukurydzy po raz trzeci przekroczyła magiczną liczbę 1 mln ha - ocenia się, że w tym roku w Polsce zasiano 1,1 mln ha. Zbiory natomiast PZPK szacuje na poziomie 3,5 mln ton. Na świecie i Europie z kolei mówi się o rekordowych zbiorach kukurydzy.

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl

Powrót do aktualności