Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pojawiają się kolejne, coraz wyższe prognozy zbiorów zbóż i roślin oleistych

Pojawiają się kolejne, coraz wyższe prognozy zbiorów zbóż i roślin oleistych

analityk giełdowy
123RF Zdjęcie Seryjne

W czwartek 11.09 Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował swój comiesięczny raport zawierający prognozy sytuacji popytowo-podażowej na światowych rynkach rolnych. Tak jak oczekiwano przedstawiono w nim znacznie wyższe prognozy produkcji kukurydzy i soi w Stanach Zjednoczonych oraz wyższe światowej produkcji kukurydzy, pszenicy i soi. Obecnie oczekuje się, że zbiory każdego z tych surowców w sezonie 2014/15 będą rekordowo wysokie.

Jeśli chodzi o pszenicę, to USDA prognozuje jej produkcję w sezonie 2014/15 na poziomie blisko 720 mln t. Gdyby ta prognoza sprawdziła się, byłaby wyższa od obecnych szacunków produkcji w sezonie 2013/14 o 5,9 mln , tj. o 0,8 proc. A trzeba pamiętać, że w ubiegłym sezonie produkcja również była rekordowa i o 10,9 mln t przewyższała zużycie. O tyle wzrosły zapasy, z którymi weszliśmy w obecny sezon. Zwiększone zapasy i produkcja oznaczają dostępność pszenicy większą o 16,8 mln t. Natomiast według obecnych prognoz USDA zużycie tego zboża ma wzrosnąć o 6,8 mln t do 710 mln t. Oznacza to, że światowe zapasy na koniec sezonu wzrosną o kolejne 10 mln t (5,3 proc.), zaś relacja zapasów końcowych do zużycia wyniesie 27,7 proc. wobec 26,5 proc. szacowanych obecnie na koniec sezonu 2013/14. Jest to wyraźna przesłanka do niższych niż w ubiegłym sezonie przeciętnych światowych cen pszenicy. Z drugiej strony, ten poziom wskaźnika jest wciąż wyraźnie niższy niż w sezonie 2009/10, kiedy wynosił 31,0 proc. Raczej nie należy więc oczekiwać, że ceny spadną do tak niskich poziomów jak w tamtym sezonie.

Jednakże, bardzo obfite mają być również światowe zbiory kukurydzy. Wg USDA w sezonie 2014/15 mają one wynieść 988 mln t i być minimalnie wyższe niż w rekordowym sezonie 2013/14, kiedy wyniosły 987 mln t. Zużycie prognozowane jest na 971 mln t, co oznacza, że zapasy na koniec sezonu będą o 17 mln t (9,7 proc.) wyższe niż na początku. Relacja zapasów końcowych do zużycia ma ukształtować się na poziomie 19,6 proc. wobec 18,2 proc. na koniec sezonu 2013/14. Ostatnio wyższą wartość tego wskaźnika zanotowano w sezonie 2002/03. Wnioskując tylko na podstawie tego czynnika, można oczekiwać, że spadki cen kukurydzy powinny być jeszcze większe niż spadki cen pszenicy.

Łączna światowa produkcja zbóż wg USDA ma w sezonie 2014/15 wynieść 2466 mln t i będzie minimalnie mniejsza od szacowanej produkcji w sezonie 2013/14 wynoszącej 2467 mln t. Wpłynie na to głównie mniejsza produkcja jęczmienia (o 9 mln t) oraz w znacznie mniejszym stopniu ryżu (2 mln t) i owsa (1 mln t). Jednakże relacja zapasów końcowych zbóż do ich zużycia ma wzrosnąć do 21,3 proc. z 20,5 proc. w ubiegłym sezonie.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności