Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport zbóż wzrósł dzięki dobrej jakości ziarna i konkurencyjnym cenom

Eksport zbóż wzrósł dzięki dobrej jakości ziarna i konkurencyjnym cenom

pszenica na eksport
123RF Zdjęcie Seryjne

Eksport pszenicy w zakończonym sezonie wyniósł 2,5 mln ton (1,3 mln ton w sezonie poprzednim), żyta 1,0 mln ton (574 tys. ton), jęczmienia 194 tys. ton (413 tys. ton) i kukurydzy 1 mln ton (1,3 mln ton). Import zbóż wyniósł 1,3 mln ton (539 tys. ton w sezonie 2012/13). Zwiększył się przywóz wszystkich zbóż, w tym pszenicy o 162 proc. do 619 tys. ton, żyta o 258 proc. do 11 tys. ton, jęczmienia o 228 proc. do 264 tys. ton oraz kukurydzy o 118 proc. do 361 tys. ton. Dodatnie saldo handlu zbożami wyniosło 3,8 mln ton wobec 3,3 mln ton w poprzednio.

Eksport mąki, kasz, grysików i granulek oraz słodu w czerwcu 2014 r. w porównaniu z majem 2014 r., był mniejszy, natomiast wywóz pozostałych produktów pierwotnego przetwórstwa w tym czasie zwiększył się. Podobna sytuacja ma miejsce w imporcie, gdzie w czerwcu 2014 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, sprowadzono więcej pozostałych mąk i ziarna obrobionego inaczej.

W tym czasie eksport ciasta makaronowego, wyrobów spożywczych i pasz dla zwierząt gospodarskich był większy, odpowiednio o 38, 5 i 7 proc. Zmniejszył się przywóz chleba i pieczywa cukierniczego (o 5 proc.) oraz pasz dla zwierząt domowych (o 25 proc.). Import ciasta makaronowego oraz i wyrobów spożywczych zwiększył się odpowiednio o 8 i 9 proc., a pozostałych produktów zmniejszył się.

Ceny zbóż w krajach UE w odniesieniu do poprzedniego miesiąca w lipcu 2014 r. uległy ponownemu obniżeniu. W Niemczech za pszenicę płacono 170 EUR/t (o 7 proc. mniej), we Francji 176 EUR/t (o 4 proc. mniej). Przeciętna cena jęczmienia paszowego w UE-28 w lipcu 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem była niższa o 8 proc., w tym we Francji o 6 proc., a w Niemczech o 10 proc. Na rynku europejskim średnia cena kukurydzy wyniosła 173 EUR/t wobec 174 EUR/t w poprzednim miesiącu.

Ceny pasz na rynku krajowym w lipcu 2014 r. były minimalnie niższe w niż w czerwcu 2014 r. W porównaniu z lipcem 2013 r. ceny wszystkich pasz były niższe średnio o 3 proc. Spadki cen zbóż i oleistych pozwalają przypuszczać, że również w następnych miesiącach sezonu 2014/15 poziom cen będzie niższy niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy / IERiGŻ

Powrót do aktualności