Ceny zbóż, notowania, aktualności

Bardzo duży wzrost importu żywca wołowego do Polski

Bardzo duży wzrost importu żywca wołowego do Polski

bydło para
123RF Zdjęcie Seryjne

Import cieląt o wadze do 80 kg zwiększył się o ok. 76 proc. (do 18,5 tys. szt.) i był o 8 tys. sztuk większy, niż przed rokiem. Średnia cena w imporcie żywca wołowego wzrosła o ok. 1 proc. (do 2,21 euro za kilogram).

Jednocześnie zmieniła się struktura towarowa importowanego żywca wołowego. Udział cieląt o wadze do 80 kg wzrósł o 8 pkt. proc. do 38 proc., pomimo wzrostu jego ceny o ok. 3 proc. do 204,38 euro za sztukę. Dodatnia różnica (21 euro/szt.) pomiędzy cenami importowanych cieląt (204 euro/szt.) i eksportowanych cieląt (183 euro/szt.) wynikała między innymi z wyższej wagi sztuk importowanych (o 5 kg) oraz różnych kierunków geograficznych wywozu i przywozu.

Głównym rynkiem zaopatrzenia w bydło żywe, podobnie jak przed rokiem, była Litwa (13,6 tys. szt.) i Słowacja (10,8 tys. szt.), a eksportu kraje UE-15. Przywóz wołowiny utrzymał się na podobnym poziomie jak przed rokiem (6,4 tys. ton), w tym wołowiny mrożonej spadł o 2 proc. do 1,7 tys. ton, a wołowiny świeżej i schłodzonej wzrósł o 2 proc. do 4,7 tys. ton.

Największymi dostawcami wołowiny chłodzonej i mrożonej były: Niemcy (1,8 tys. ton), Irlandia (1,3 tys. ton), Wielka Brytania (0,8 tys. ton) i Czechy (0,7 tys. ton).

Pomimo znacznego wzrostu importu produktów wołowych, dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego sektora wołowego w pierwszym półroczu 2014 r. zmalało do ok. 461 mln euro.

Źródło: Portal Spożywczy za: IERiGŻ

Powrót do aktualności