Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polski eksport śruty rzepakowej w I połowie 2014 r. znacznie większy niż przed rokiem.

Polski eksport śruty rzepakowej w I połowie 2014 r. znacznie większy niż przed rokiem.

zbiory rzepaku
123RF Zdjęcie Seryjne

W przypadku śruty rzepakowej, jej krajowa produkcja jest znacznie większa niż zużycie. Wg wyliczeń IERiGŻ, w ostatnich 3 latach produkcja tego surowca w Polsce kształtowała się na poziomie ok. 1-1,2 mln t. Z tego ok. 50% każdego roku przeznaczano na eksport.

Według wstępnych danych handlowych, opublikowanych przez MRiRW, w I połowie br. eksport śruty rzepakowej wyniósł blisko 280 tys. t. W porównaniu z tym samym okresem w 2013 roku wolumen wywozu zwiększył się o 35%. Jednak ze względu na spadek cen, wartość eksportu zwiększyła się dużo mniej, bo 18% r/r, osiągając ok. 70,7 mln euro. Do największych odbiorców śruty rzepakowej w analizowanym okresie należały Hiszpania, Niemcy i Irlandia (odpowiednio z 28, 24 oraz 11-procentowym udziałem w wolumenie polskiego eksportu).

Jeśli chodzi o import śruty rzepakowej do naszego kraju, w poprzednich latach jego skala była stosunkowo niewielka w zestawieniu z wolumenem eksportu. W I połowie br. import tego surowca wyniósł 50,3 tys. t wobec 39,3 tys. t przed rokiem.

Do największych dostawców śruty do naszego kraju należały Niemcy (ich udział w imporcie do Polski wyniósł 38%), co ciekawe Brazylia (16%) oraz Białoruś (15%).

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności