Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja żywca rzeźnego spadła w 2013 r. o 1,4 proc.

Produkcja żywca rzeźnego spadła w 2013 r. o 1,4 proc.

tucznik w chlewie
123RF Zdjęcie Seryjne

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 356,3 kg wobec 352,6 kg w 2012 r.

GUS podał, że w gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2013 r. 4584,3 tys. ton żywca, tj. o111,3 tys. ton (o 2,4 proc. mniej) niż w 2012 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,1 proc. produkcji krajowej.

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2013 r. według gatunków wyniosła:

- wołowego - 714,2 tys. ton (o 0,6% mniej niż w 2012 r.),

- cielęcego - 33,2 tys. ton (o 18,6% mniej),

- wieprzowego - 2059,1 tys. ton (o 7,3% mniej),

- baraniego - 3,3 tys. ton (o 4,1% więcej),

- końskiego - 17,4 tys. ton (o 40,2% mniej),

- drobiowego - 2372,4 tys. ton (o 5,0% więcej niż w 2012 r.).

W 2013 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2012, udział żywca drobiowego o (2,8 p. proc.) i żywca wołowego (o 0,1 p. proc.) natomiast zmniejszył się udział żywca wieprzowego (o 2,5 p. proc.), cielęcego (o 0,2 p. proc.) i końskiego o (0,3 p. proc.). Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.

W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (21,1 proc.), mazowieckie (16,5 proc.), kujawsko-pomorskie (8,5 proc.) i łódzkie (8,4 proc.).

Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego miały województwa: podkarpackie (2 proc.), dolnośląskie (2,3 proc.), małopolskie (2,4 proc.), świętokrzyskie (2,5 proc.), opolskie (2,6 proc.) i lubuskie (2,8 proc.).

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju (356,3 kg), charakteryzowało się 7 województw: wielkopolskie (629,4 kg), mazowieckie (452,4 kg), śląskie (447,1 kg), łódzkie (442,6 kg), kujawsko-pomorskie (419,5 kg), pomorskie (393,4 kg) i lubuskie (354,1 kg).

Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim (129,0 kg), podkarpackim (182,8 kg) i lubelskim (215,2 kg).

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności