Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR wypłaciła całą kwotę przeznaczoną na wsparcie hodowców świń

ARR wypłaciła całą kwotę przeznaczoną na wsparcie hodowców świń

polska waluta
123RF Zdjęcie Seryjne

Do oddziałów terenowych ARR w Białymstoku, Lublinie i Warszawie wpłynęło blisko 1,5 tys. wniosków.

Pomoc została przyznana rolnikom, którzy sprzedali w sumie 49,1 tys. szt. świń o łącznej masie prawie 4,6 tys. ton.

Do końca sierpnia Agencja wypłaciła producentom całą przyznaną w ramach mechanizmu kwotę wsparcia: 6,8 mln zł (1,6 mln euro).

Komisja Europejska pod koniec marca przyznała Polsce pomoc finansową w ramach tzw. nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny. Chodziło o możliwość wypłacenia rekompensat rolnikom, których gospodarstwa znalazły się na obszarze objętym ograniczeniami wprowadzonymi z powodu wykrycia ASF u padłych dzików. Rolnicy z tego terenu ponieśli straty, gdyż cena tuczników spadła.

Strefa zagrożenia, czyli strefa buforowa, obejmowała 7 powiatów: 4 w województwie podlaskim, dwa w lubelskim i jeden w mazowieckim. Rekompensaty przysługiwały tym rolnikom, którzy od 26 lutego 2014 r. do 30 marca sprzedali trzodę.

Wysokość dopłaty (rekompensaty) wyniosła 35,7 euro do 100 kg masy tuszy po uboju. Przysługuje ona w przypadku uboju świń o masie od 50 kg oraz macior o masie od 160 kg. Podstawą wypłaty była faktura ze sprzedaży świń.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności