Ceny zbóż, notowania, aktualności

Globalny handel pszenicą wzrósł do rekordowego poziomu

Globalny handel pszenicą wzrósł do rekordowego poziomu

rolnik na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Według szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej w sezonie 2013/14 światowy handel pszenicą, łącznie z pszenicą durum i mąką pszenną, wzrósł o 15 mln t do 156 mln t (z wyłączeniem handlu wewnątrzunijnego). Oznacza to, że przedmiotem handlu międzynarodowego było 22 proc. światowej produkcji, co czyni rynek pszenicy najbardziej umiędzynarodowionym wśród rynków głównych gatunków zbóż.

W międzynarodowym handlu pszenicą dominuje ziarno jakości konsumpcyjnej. Według szacunków Rady w sezonie 2013/14 wyniósł on 126 mln t i był o 19 mln t większy niż sezon wcześniej. Oznacza to, że cztery na pięć ton eksportowanego ziarna pszenicy miało jakość konsumpcyjną. Gdyby doliczyć do tej ilości jeszcze pszenicę durum i handel mąką, okaże się, że blisko 95 proc. eksportowanej pszenicy, to pszenica konsumpcyjna.

Przyczyną bardzo dużego wzrostu popytu importowego w ubiegłym sezonie były problemy z jakością w niektórych krajach, w tym szczególnie w Chinach. Pomogła również niższa o 12 proc. przeciętna cena w sezonie.

Udział pszenicy paszowej w handlu jest znacznie niższy niż udział w produkcji lub w zużyciu, co oznacza, że jej rynek jest mniej umiędzynarodowiony niż rynek pszenicy konsumpcyjnej. Prawdopodobnie duża część zużycia pszenicy na paszę odbywa się na rynku lokalnym, w tym zużywana jest w gospodarstwach, które ziarno wyprodukowały, bądź przerabiana jest w pobliskich zakładach paszowych.

Handel w sezonie 2014/15 powinien pozostać wysoki, choć mniejszy niż w sezonie 2013/14. Według Rady obniży się on o 10 mln t do 116 mln t, na skutek mniejszego popytu w niektórych krajach, które w ubiegłym sezonie importowały wyjątkowo dużo (np. w Chinach). Wydaje się, że więcej jest niewiadomych dotyczących handlu pszenicą paszową. Z jednej strony oczekiwana jest bardzo duża światowa podaż kukurydzy, ale z drugiej strony z wielu ważnych regionów eksportujących pszenicę płyną informacje o niższej jakości i dużej podaży taniego ziarna paszowego.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności