Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rosną ceny na rynku kurcząt brojlerów

Rosną ceny na rynku kurcząt brojlerów

kurczęta brojlery
123RF Zdjęcie Seryjne

Wydaje się, że czynnikiem wspierającym wzrost cen jest korzystna sytuacja w eksporcie. Według danych MRiRW w pierwszej połowie br. eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego wzrósł w skali roku o 15 proc. do poziomu 330,5 tys. t. Tak znaczny wzrost nastąpił głównie na skutek znacznego, 17-procentowego wzrostu sprzedaży nieprzetworzonego mięsa drobiowego na rynku UE. Utrzymuje się również stałe zainteresowanie na polski drób na rynkach pozaunijnych. W pierwszej połowie br. wolumen eksportu zwiększył się o 14 proc. w skali roku.

Należy również wspomnieć, że poprawiła się opłacalność produkcji brojlerów. Obecne ceny żywca są wprawdzie o 4 proc. niższe w skali roku, jednak równocześnie odnotowano znaczne obniżki cen paszy grower/finisher. Według MRiRW w lipcu za tonę paszy grower/finisher płacono przeciętnie 1377 zł, tj. o 144 zł/t mniej niż przed rokiem. W rezultacie w lipcu br. za kg żywca brojlera można było nabyć 2,8 kg paszy grower/finsiher, dla porównania w lipcu 2013 r. ta relacja była na poziomie 2,67.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności