Ceny zbóż, notowania, aktualności

Jakość pszenicy z tegorocznych zbiorów

Jakość pszenicy z tegorocznych zbiorów

pszenica na siatce
123RF Zdjęcie Seryjne

Tegoroczna jakość pszenicy jest zadawalająca. Partie zbóż dostarczanej do portów bardzo sporadycznie nie spełniają wymaganych parametrów - stwierdził Król.

-Jakość pszenicy w tym roku przede wszystkim kształtowały dwa czynniki: pogoda oraz podany na przysłowiowy kłos azot. Z tym, że pogoda miała jednak decydujący na to wpływ. W tym roku wielu gospodarzy nie doceniło wysokiego potencjału plonowania pszenic. Łagodna zima oraz długa wiosna połączona w większości kraju z optymalnym rozkładem opadów kształtowała wysoki plon pszenic. Ci co nie dali III dawki azotu, rośliny z ich plantacji nie były w stanie pobrać wystarczającej ilości tego składnika z zasobów glebowych. Podobna była sytuacja u tych, którzy podali III dawkę azotu zbyt późno lub w okresie posuchy. Zwyczajnie azot ten nie został dostatecznie pobrany z powodu braku wilgoci. W konsekwencji sytuację mamy taką, że tegoroczna pszenica charakteryzuję się niskim, a czasem nawet bardzo niskim poziomem białka. Parametr ten bywa bardzo zmienny i mogę wstępnie oszacować że 20 - 30 proc. dostaw pszenic nie przekracza progu 12,5 proc. białka. Ten parametr jednak "skacze dość mocno". Czystość pszenic jest na zadawalającym poziomie. Kolorystyka jest piękna, wręcz katalogowa. Gorzej z wyrównaniem ziarna, tu też bywa różnie.

-Cieszy natomiast to, że dotychczasowe dostawy charakteryzowały się wysoką liczbą opadania (w przedziale 300-400s). Jednak odstawione pszenice póki co, głównie pochodziły z pierwszego okresu żniw, gdzie było upalnie i słonecznie. W porcie zaczynają pojawiać się dostawy pochodzące ze zbiorów późniejszych i po opadach. A jak wiadomo deszcze mają bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości ziarna. Z takich pól jakość ziarna jest dużo gorsza. Pszenica ma większą wilgotność, która jest w przedziale 15,6-15,7. Liczba opadania jest dużo niższa 250-300s. Pszenice te mają więcej zanieczyszczeń, głównie dlatego iż pochodzą często z pól wylęgniętych. Około 20 -30 proc. pszenic nie spełnia parametru białka. Można się spodziewać, że w nadchodzących dniach takiej pszenicy będziemy badać więcej i w konsekwencji powiększy się udział pszenicy paszowej.

Źródło: farmer.pl / anko

Powrót do aktualności