Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Bank BGŻ: Sytuacja na rynku zbóż jest dobra dla producentów

zsypywanie zboża na ciężarówkę
123RF Zdjęcie Seryjne

– Zbiory zbóż dobiegają końca. Możemy spodziewać się bardzo wysokich, prawie rekordowych zbiorów zbóż i rzepaku. Ceny zbóż utrzymują się tymczasem na poziomie z ubiegłego roku i to mimo bardzo wysokich zbiorów zapowiadanych na świecie. To może oznaczać, że producenci mogą osiągnąć przychody wyższe niż w ubiegłym roku – mówi Michał Koleśnikow.

W przypadku segmentu mięsnego, sytuacja jest dobra na rynku drobiu, a nieco gorsza na rynku wieprzowiny, w związku z ASF. – Jest jednak aspekt pozytywny. Kiedy Rosja wprowadziła embargo w lutym wszyscy obawiali się większego pogorszenia sytuacji niż wystąpiła. Dziś ceny są nieznacznie niższe niż w zeszłym roku – zauważa Michał Koleśnikow.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej