Ceny zbóż, notowania, aktualności

USA nadal największym eksporterem kukurydzy, ale jego znaczenie maleje

USA nadal największym eksporterem kukurydzy, ale jego znaczenie maleje

ziarna kukurydzy na dłoni rolnika
123RF Zdjęcie Seryjne

Według najnowszych prognoz Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) światowy handel międzynarodowy ziarnem kukurydzy w sezonie 2013/14 będzie rekordowo wysoki i wyniesie ponad 124 mln t.

W ostatniej dekadzie przyrastał on dynamicznie. O ile w sezonach 2001/02 - 2003/04 przeciętnie przedmiotem handlu było około 76 mln t kukurydzy, to w trzech ostatnich sezonach (2011/12 - 2013/14) już 112 mln t. Oznacza to wzrost o 47 proc. Gdyby nie wyjątkowo niski wynik w sezonie 2012/13 (na skutek katastrofalnej suszy w Stanach Zjednoczonych), przyrosty byłyby znacznie większe.

Stany Zjednoczone są zdecydowanie dominującym graczem na światowym rynku kukurydzy. Wg prognoz USDA w sezonie 2013/14 z eksportem na poziomie 48,3 mln t będą odpowiadać za 39 proc. całego światowego handlu. Jednak zanotowany wynik wcale nie jest rekordowy.

- Przed laty kraj ten wysyłał niejednokrotnie ponad 50 mln t, a w jednym sezonie (2007/08) nawet ponad 60 mln t. Co interesujące, w ciągu ostatniej dekady, mimo znacznego wzrostu produkcji, eksport ze Stanów obniżył się. W sezonach 2001/02-2003/04 przeciętna sprzedaż za granicę wynosiła 45,7 mln t, a w sezonach 2011/12-2013/14 zaledwie 35,3 mln t. Udział tego kraju w światowym eksporcie obniżył się z 60 do 31 proc. - zauważają analitycy Banku BGŻ. Wynikało to m.in. z polityki wspierania biopaliw i znacznego zwiększenia wykorzystania kukurydzy na cele przemysłowe. O ile zużycie na cele przemysłowe i konsumpcyjne na początku poprzedniej dekady wynosiło przeciętnie rocznie ok. 59 mln t, to na początku obecnej dekady już 160 mln t.

Wraz z malejącym eksportem ze Stanów Zjednoczonych dynamicznie rozwijał się eksport z innych regionów świata. Najbardziej widoczny jest tutaj przykład Rosji. Na początku poprzedniej dekady, kraj ten praktycznie nie eksportował ziarna tego gatunku. Przeciętny roczny eksport w sezonach 2001/02-2003/04 wynosił zaledwie 4 tys. t. Natomiast dziesięć lat później, przeciętnie rocznie nasz wschodni sąsiad wysyłał za granicę 2,6 mln t, w tym w sezonie 2013/14 aż 3,8 mln t. Tym samym kraj ten awansował na piąte miejsce wśród głównych eksporterów na świecie.

W grupie głównych graczy na światowym rynku swoją pozycję w ostatniej dekadzie bardzo wyraźnie umocniła również Ukraina. W ciągu dekady eksport wzrósł 20-krotnie z 0,8 do 16,0 mln t. W sezonie 2013/14 eksport może wynieść nawet 20 mln t, co da Ukrainie trzecie miejsce na świecie tuż za Brazylią. Prognozowany eksport z tego południowoamerykańskiego kraju wyniesie 20,5 mln t, co będzie słabym wynikiem na tle 25,0 mln t wyeksportowanych w sezonie poprzednim. Kraj ten zwiększył swój eksport w ciągu ostatniej dekady ponad sześciokrotnie.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności