Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wysoki eksport soi

Wysoki eksport soi

ziarna soi
123RF Zdjęcie Seryjne

Warto zwrócić uwagę, że największy wzrost eksportu r/r odnotowano w ostatnich miesiącach. O ile od września do grudnia ub.r. eksport z ww. krajów zwiększył się o 6,2 mln t (23 proc. r/r) do 32,7 mln t, o tyle w ostatnim kwartale Stany Zjednoczone, Argentyna, Brazylia oraz Paragwaj wyeksportowały już o ok. 10,1 mln t soi więcej niż przed rokiem (wzrost o 59 proc.), tj. 27,4 mln t.

Do największych odbiorców soi w bieżącym sezonie należą Chiny, z 67-procentowym udziałem w światowym imporcie oraz UE, z 11-procentowym udziałem.

Oil World ocenia, że w ciągu pierwszych 7 miesięcy sezonu 2013/14 Chiny zaimportowały blisko 41 mln t soi wobec ok. 26 mln t w tym samym okresie w sezonie poprzednim. W bieżącym sezonie kraj ten zakupił znaczne ilości surowca ze Stanów Zjednoczonych, w obawie przed powtórzeniem sytuacji z ubiegłego sezonu, gdy nastąpiły duże opóźnienia w dostawach soi z Brazylii. Eksport brazylijskiej soi do tej pory przebiega jednak bez większych zakłóceń. Obecnie zapasy soi w Państwie Środka są wysokie. W ostatnich tygodniach kraj ten już kilkukrotnie wycofywał się z zakupów brazylijskiej i amerykańskiej soi. Niewykluczone, że również w najbliższym okresie Chiny będą zgłaszać mniejsze zapotrzebowanie na soję.

W przypadku UE, import soi w ciągu pierwszych 7 miesięcy sezonu 2013/14 zwiększył się o 1,1 mln t r/r (20 proc.) do 6,7 mln t. Wg Oil World, sprzyjały temu m.in. niewystarczająca podaż śruty sojowej we Wspólnocie, jak również utrzymujące się korzystne marże na przerobie soi.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności