Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport wieprzowiny będzie mniejszy niż rok temu

Eksport wieprzowiny będzie mniejszy niż rok temu

tuczniki w zagrodzie
123RF Zdjęcie Seryjne

W związku z niską opłacalnością chowu świń od kilku lat w Polsce utrzymuje się spadek pogłowia tych zwierząt. Według GUS w końcu listopada 2013 r. krajowe pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 mln szt., o 1 proc. mniej niż przed rokiem. Jak prognozują eksperci ARR - trudności ze zbytem żywca wskutek rosyjskiego embarga na import wieprzowiny z UE mogą przyczynić się do pogłębienia spadku pogłowia trzody w Polsce oraz utrzymania spadkowej tendencji w krajowej produkcji wieprzowiny.

„Rosyjskie embargo na unijną wieprzowinę spowodowało znaczący spadek cen trzody chlewnej w lutym 2014 r., ale w marcu odnotowano już ich wzrost. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30 marca 2014 r. średnia cena zakupu żywca wieprzowego wyniosła 4,93 zł/kg i była o 17 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 8 proc. niższa niż rok wcześniej" - czytamy w prognozie ARR.

„Od akcesji Polski do UE krajowe ceny skupu trzody chlewnej w dużej mierze są uzależnione od unijnych cen wieprzowiny i kursu złotego do euro. Zdaniem KE w 2014 r. podaż wieprzowiny w UE nieco wzrośnie w porównaniu z 2013 r., co może przyczynić się do spadku unijnych cen wieprzowiny. W okresie letnim w Polsce ceny skupu trzody chlewnej będą wykazywały sezonowy wzrost, ale prawdopodobnie będą niższe niż przed rokiem" - czytamy dalej.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności