Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny zbóż w Polsce będą wyższe niż przed rokiem

Ceny zbóż w Polsce będą wyższe niż przed rokiem

zbiory zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

W sezonie 2013/2014 dobre zbiory zbóż na świecie, w tym w UE, spowodowały, że ceny zbóż utrzymują się na poziomie niższym niż w poprzednim sezonie. Duży popyt na zboża na rynku światowym sprzyja wzrostowi eksportu z UE.

„Pomimo mniejszych niż przed rokiem krajowych zasobów zbóż (zapasy początkowe i produkcja) również eksport z Polski utrzymuje się wysokim poziomie. Dodatkowo niestabilna sytuacja na wschodzie Europy oraz malejące zapasy w kraju pozwalają oceniać, że do końca sezonu 2013/2014 ceny zbóż mogą rosnąć, jednak będą niższe niż na przednówku 2013 r." - prognozują eksperci ARR.

„W Polsce powierzchnia zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2014 r. jest zbliżona do notowanej w poprzednim roku i wynosi około 4,4 mln ha2. W bieżącym roku uprawy ozime dobrze przezimowały, a temperatury powietrza i gleby sprzyjają rozwojowi roślin oraz terminowym zasiewom zbóż jarych" - informują analitycy.

W okresie żniw ceny zbóż ulegną sezonowemu obniżeniu. Jednak przewidywany rosnący globalny popyt na zboża może ograniczać ten spadek. W związku z powyższym zespół ekspertów ARR przewiduje, że we wrześniu 2014 r. ceny zbóż w Polsce będą wyższe niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności